Voorbereidingen

GEZOCHT ook IN HAREN:
meedenkers, meedoeners, kandidaten, kortom mensen die het boeiend vinden om vanuit Haren de nieuwe gemeente Groningen op te bouwen.

Groningen, Haren en Ten Boer verwachten dit jaar het besluit van de Tweede en Eerste kamer dat herindeling bezegelt. Dat betekent dat er in november 2018 verkiezingen zijn voor de nieuwe gemeente Groningen en dat de samenvoeging op 1 januari 2019 een feit kan zijn.

De PvdA afdelingen van Groningen, Haren en Ten Boer besloten op 7 december 2017 te fuseren zodat de verkiezingen in november goed voorbereid kunnen worden. Voor Haren zitten Anje Toxopeus en Constantijn de Lange in dit nieuwe bestuur.

Het oude bestuur van PvdA Haren is in dezelfde samenstelling nog aanwezig als werkgroep (zie “Over ons”). Onze taak is om de nieuwe situatie voor Haren te begeleiden, te faciliteren en te ondersteunen. Het contact met Constantijn en Anje is daarbij belangrijk. We vergaderen echter niet meer elke maand met elkaar maar één keer in de twee maanden.

  1. Wilt u graag overleg met mensen van de afdeling van Haren? Theo Sieling, Anje Toxopeus en Constantijn de Lange helpen u graag. Zij kennen de nieuwe bestuurders van PvdA Groningen goed. Natuurlijk kunt u ook de andere bestuursleden van PvdA Haren aanspreken, Alied Dijkhof en Betty Sinnema.
  2. Voor de officiële opgave en formulieren zie https://haren.pvda.nl/nieuws/kandidaten-gemeenteraad-gezocht/ en geef u op.
  3. Kandidaten voor de verkiezingslijst moeten zich opgeven vóór 1 februari 2018. Zij moeten dan lid zijn.

Uw invloed in de nieuwe gemeente kan zijn:

  1. Als bestuurder, meldt u dan vóór 1 februari aan als kandidaat. Na 1 februari wordt een kieslijst opgesteld waar over de leden zullen beslissen.
  2. Als lid van een werkgroep kunt u meedoen met tal van activiteiten zoals wijkwerk, werkgroep Haren, het verkiezingsprogramma, of een van de vele andere onderwerpen.
  3. Meedoen aan de verkiezingscampagne.
  4. Hoe u zelf maar graag uw bijdrage zou willen leveren ..