Herindeling – PvdA kiest

PvdA Haren kiest realistisch voor herindeling met Groningen en Ten Boer.

De beste keuze voor de belangen van onze inwoners

25 november 2013.

PvdA Haren is voor een nieuwe gemeente Haren, Groningen, Ten Boer. Niet omdat we het leuk vinden, niet omdat herindeling een doel op zich voor ons is, maar omdat we met die nieuwe gemeente het beste de belangen van onze inwoners dienen.

PvdA Haren wil Haren sterker en socialer maken, met voldoende werk en inkomenszekerheid, de zorg dichtbij georganiseerd en een breed aanbod van onderwijs en cultuur. Daarom  kiezen wij voor samengaan met de sterke partner Groningen, de motor van de regionale economie, sterk in sociaal beleid, sterk in cultuur en onderwijs, centrum van (gezondheid)zorg en innovatie.

Vergelijkend onderzoek van onze gemeente ten behoeve van de gemeenteraadsvergadering van 25 november 2013 wijst uit dat samenvoeging met Groningen leidt tot een toekomstbestendige deskundige gemeente die alle taken en dienstverlening voor de inwoners goed kan uitvoeren. Bij samenvoeging van Haren met Tynaarlo ontstaat een gemeente met risico’s dat de wederzijdse zwakten onvoldoende worden gecompenseerd (meer van hetzelfde) en dat over een aantal jaren alweer over een verdere schaalvergroting, bijvoorbeeld samenvoeging met Assen, moet worden gesproken. Omdat de taken voor de inwoners onvoldoende goed kunnen worden uitgevoerd.

Haren houdt het prachtige groene landschap en er worden geen woningen in het buitengebied tussen de dorpen gebouwd. Beide provincies, alle omliggende gemeenten, de Regiovisie Groningen-Assen, iedereen heeft in plannen vastgelegd de kwaliteit van het Harense landschap te willen behouden. Herindeling heeft geen invloed op de bestemming van onze grond.

Via  dorpsraden, dorpscoördinatoren, dorpsbezoeken van wethouders, een eigen loket  zullen ook in een nieuwe gemeente Haren-Groningen-Ten Boer de lijnen tussen burger en bestuur kort moeten blijven.

Natuurlijk is een samenvoeging van Haren met Ten Boer en Groningen een spannende stap naar de toekomst. Na grondige afweging kiest de PvdA Haren met vertrouwen voor die toekomst, voor onze jongeren, voor onze ouderen, voor iedereen.