Over ons

De PvdA afdelingen van Groningen, Haren en Ten Boer [GHTB] hebben zich op 7 december 2017 samengevoegd om tezamen de PvdA in de nieuwe gemeente Groningen vorm te geven. Anje Toxopeus en Constantijn de Lange vertegenwoordigen Haren in het nieuwe bestuur. Het afdelingsbestuur in de samenstelling zoals hier onder zal tot de fusie van 1 januari 2019 als werkgroep functioneren. We zoeken mensen om mee te doen en mee te denken in werkgroepen, bij het vormgeven van een verkiezingsprogram en een kieslijst. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw eigen Harense mensen.

De Werkgroep PvdA Haren – neem contact met ons op
Onze afdeling heeft ongeveer 115 leden. De afdeling werd op 23 maart 1946 opgericht. De vijftigste verjaardag werd uitbundig gevierd. Els Wieselmann-Versteeg en Wil Legemaat schreven een prachtig gedocumenteerd boekwerk over die 50 jaar PvdA Haren. “Rood in de Groene Parel”  is geschreven in de context van provinciale en landelijke ontwikkelingen. Op de kaft staat het bijzondere bushokje aan de Rijksstraatweg.

Contact met het bestuur
Voorzitter:               Theo Sieling                         e-mail       tsieling@outlook.com         tel.    06-57123505
Secretaris:                Betty Sinnema                    e-mail       bsinnema@home.nl            tel.   050-8509338
Penningmeester:    Alied Dijkhof                       e-mail       gdijkhof@home.nl               tel.    050-5340027
Bestuurslid:             Constantijn de Lange        e-mail       consiedelange@hotmail.com
Bestuurslid:             Anje Toxopeus                    e-mail       a.t.toxopeus@home.nl

Onze gemeenteraadsfractie
De PvdA zit met 2 raadsleden in een raad van totaal 17 personen.  (VVD 2, D66 5, CDA 2, GroenLinks 2, Gezond Verstand Haren 3 en ChristenUnie 1).

Contact met de fractie:
Ton Sprenger    fractievoorziter        e-mail      tonsprenger@kpnplanet.nl
adres                  Laagveld 94
postcode            9753 KC    Haren
telefoon              050-5343567

Het College van Burgemeester en Wethouders
De PvdA levert geen wethouder in het College. Haren heeft als burgemeester veel verschillende invallers gehad, meestal van VVD huize. De 3 wethouders zijn van  D66, GVH en CDA.

Ombudsteam
Het ombudsteam staat mensen met raad en daad bij als zij problemen hebben met regelingen en instanties, op het gebied van sociale voorzieningen, zorg en wonen.
Het ombudsteam is voor alle inwoners van Haren die onze hulp vragen. U hoeft geen lid van de PvdA te zijn
Dit is onze werkwijze: we zoeken samen met u naar oplossingen. Dat kan ook betekenen: doorverwijzen. U blijft als hulpvrager altijd de baas over uw eigen oplossingskeuze.

Contact met het ombudsteam
Mobiel telefoonnummer:      B.Sinnema  06-230 39 174  (06-18 05 18 09)
e-mail:                                       haren@pvda-ombudsteam.nl

Websiteredactie
                  Betty Sinnema-Korenhoff                 e-mail bsinnema@home.nl

Vertegenwoordiger van Haren naar gewestelijke vergaderingen
Piet Notenbomer
p.notebomer@hetnet.nl

Vertegenwoordiger van Haren naar congressen
PvdA heeft ultieme ledendemocratie. ieder lid is eigen afgevaardigde en kan stemmen, moties, amendementen indienen.