11 april 2015

Zorg om en in de Zorg

Van boven naar beneden, van links naar rechts:
Martin van Rijn, Diederik Samsom, Otwin van Dijk, John van Meurs.

Martin maakt zorgbeleid. Samsom werkt in de zorg om zelf te ervaren hoe het er gaat; hij loopt stage bij wijkverpleegkundige Violieke van Eijk (foto). Otwin is woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer. John is lid van de adviesraad Sociaal Domein in Haren; hij schreef Samsom bijgevoegde brief, nav een interview in de NRC en het publiceren van het CPB rapport.

John:
Komende dinsdag is er raadscommissie over zorg, daarbij zijn wij als adviesraad ook uitgenodigd.
Het CPB rapport over zorgkeuzes is zeker lezenswaardig, maar ook wel eenzijdig:

 1. Onvoldoende erkenning van stapeling bij gemeentes. Veel van de bezuinigingen worden separaat doorgerekend, maar voor een deel van de bevolking heeft het een groot waterbed karakter.
  – Vooral bij de groep die chronisch ziek is en niet opgenomen is in een instelling treden allerlei stapelingen van kosten op.
  – Besparingen worden bij voorbeeld voorzien bij de GGZ coach (091 case managers)
  – Het zijn de 10-15% van de bevolking die allerlei problemen heeft variërend van functioneel analfabetisme (10%), werkeloosheid, schulden, criminaliteit, gezinsproblemen en hoge ziektelast
 2.  Onvoldoende erkenning van de fundamentele verschillen tussen de regio en de metropool (marktwerking functioneert niet in de regio). Probleem wordt slechts budgettair opgelost.
 3. Onvoldoende erkenning van de verschillen tussen Knowledge Shop(diagnose) en Therapy Provider(goed gedefinieerde therapie) met de essentiële verschillen in aansturing.
 4. Onvoldoende erkenning van de verschuiving naar integrale zorg (niet de specialist maar het ziekenhuis wordt contractant).
 5. Onvoldoende analyse van groepsgebonden bekostiging (regio of speciaal ziektebeeld o.a. diabetes).
 6. Onvoldoende erkenning van de autonome effecten van de taakoverheveling van de rijksoverheid naar de gemeentes.

De Brief aan Samsom:
Geachte Heer Samsom,
Een kort pleidooi voor samenwerking tussen de linkse partijen aangaande zorg op vier punten. Natuurlijk gaarne bereid tot toelichting.
VrGr, John van Meurs.

Klik: Reactie aan Samsom 150410

Diederik Samsom loopt stage als wijkverpleegkunde bij Violieke van Eijk