17 februari 2017

William Moorlag deelnemer aan debat namens de PvdA

Zoals gebruikelijk hield Haren een Groot Debat naar aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Bekend en krachtig politicus uit het Noorden William Moorlag was er onze kandidaat.

William is kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017. Hij was gedeputeerde in de Groninger Staten in de vorige periode. Nu is in Prov. Staten de SP de grootste partij.

Donderdag 16 februari 19:30 uur begon het debat van het Politiek Overleg Haren (POH) onder leiding van Harens vroegere burgemeester Mark Boumans (nu burg. van Ommen en voorzitter van Lycurgus)

Op de deelnemerslijst stonden afgevaardigden van CU, VVD, PvdDieren, CDA, D66, GL, SP en 50 plus

De organisatie had zich voorgenomen om de tijd vooral te besteden aan nationale en internationale onderwerpen. Díe onderwerpen waar het in de Tweede Kamer over gaat. Dat is weer niet helemaal gelukt omdat er dringende behoefte bleef bij een deel van de bezoekers om te praten over/of te demonstreren tegen herindeling.

William over de gaswinning:
“ De gaswinning moet naar beneden. De PvdA heeft de kosten van de vermindering van gaswinning in Groningen financieel ook echt door vertaald in het verkiezingsprogramma, dit geldt niet voor bv D’66 en CDA.”

William over fossiele energie:
“ We moeten af van fossiele energie ( kolen/gas ) en toe naar schone energie! Ooit was de PvdA Groningen voor een nieuwe kolencentrale, maar dat was onder de voorwaarde dat de CO2 kon worden opgevangen en opgeslagen. Dit blijkt niet mogelijk. Daarom kiest de PvdA nu voluit voor afbouw van fossiele energie.”

William over Europa:
“Sommige partijen zijn wel heel gemakkelijk anti Europa. De PvdA zegt : We moeten niet schoppen tegen Europa, we moeten Europa juist verbeteren. Europa is te belangrijk voor ons.”

Herindeling
Haren de krant constateerde bij de kandidaten verwarring en vaagheid over dit onderwerp, maar niet bij William Moorlag
” William Moorlag (PvdA) was wél klip en klaar: hij is voor de herindeling. Maar hij was het meest ruimhartig in het erkennen van het leed dat Harenaars voelen, omdat hen door de provincie in eerste instantie echt was toegezegd dat een fusie niet zou worden opgelegd. “Het nieuwe college van GS sprak toen mooie woorden, men zou geen beleid opleggen maar luisteren naar de bevolking, en direct na de verkiezingen begon ook bij hun de hogere uitlegkunde om te zeggen dat Haren toch wordt gedwongen te fuseren.” Moorlag snapt heel goed dat dit in Haren tot woede heeft geleid.
Lees het in Haren de Krant