25 augustus 2016

Verkeerssituatie Glimmen

PvdA fractie stelt schriftelijk aanvullende vragen aan B&W

 25-08-2016: Schriftelijke vragen PvdA: Verkeersproblematiek Glimmen

In het recente verleden heeft Plaatselijk Belang Glimmen samen met inwoners en verkeerswerkgroep Glimmen bij het college de nodige aandacht gevraagd voor een veiliger verkeerssituatie in het dorp Glimmen. Daarbij vormde ook de gebrekkige communicatie door het college een aandachtspunt.

Nu geeft Plaatselijk Belang Glimmen wederom een signaal af dat het niet goed gaat met zowel de verkeersveiligheid als met de communicatie over werkzaamheden bij het rangeerterrein Onnen.

Vragen:

1. In wiens opdracht werden de werkzaamheden bij de Hoge Hereweg in Glimmen uitgevoerd?
2. Was het college op de hoogte van deze werkzaamheden?
2.a.  zo ja: welke maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en communicatie heeft het college hiertoe getroffen?
2.b. zo nee: op welke wijze gaat het college zorgen dat bij dergelijke werkzaamheden in de gemeente maatregelen worden genomen voor de verkeersveiligheid en communicatie met omwonenden en bedrijven?

Bij de werkzaamheden in DHE is de Oosterweg provisorisch afgesloten geweest met containers, nu met paaltjes, zijn er tijdelijke plantenbakken neergezet als snelheidsremmers, zijn er verkeers-regelaars ingezet om het vrachtverkeer te reguleren  en staat er een matrixbord om de snelheid aan te geven.

Bij de werkzaamheden aan de Anjerlaan aan het plan “Van Spoor tot Steeg”  met eveneens druk vrachtverkeer en een schoolroute vond het college het niet nodig om in Oosterhaar daartoe maatregelen voor de verkeersveiligheid van zwaar vrachtverkeer door een woonwijk te treffen.

3. Op welke wijze gaat u, waar ook Plaatselijk Belang Glimmen op aandringt, in de toekomst maatregelen nemen om de verkeersveiligheid en communicatie te verbeteren?
4. Wat is het beleid en wat zijn de criteria van het college om bij werkzaamheden in DHE alles uit de kast te halen qua maatregelen verkeersveiligheid, geen maatregelen te treffen in Oosterhaar en ondanks vragen en aandringen van Plaatselijk Belang Glimmen over gevaarlijke verkeerssituaties bij werkzaamheden in Glimmen hier geen maatregelen voor te treffen?
5. Kan de raad een afschrift van het antwoord van het college op de vragen van Plaatselijk Belang
Glimmen ontvangen?

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PvdA,

Ton Sprenger

Brief van Plaatselijk Belang Glimmen

Aanvullende vragen van de PvdA fractie

Ton in Haren de Krant