8 oktober 2016

Kunstgras en rubbergranulaat

Hoe is het met de veiligheid van onze kunstgrasvelden? We vroegen het voorzitter Klaas Helder. Klaas: “v.v. Haren is een vereniging die het welzijn van haar leden hoog
in het vaandel heeft staan” ;  “we hebben een klemmend beroep op wethouder Sloot gedaan” + UPDATE + UPDATE over korrels

Het probleem

Het televisieprogramma ZEMBLA, heeft op woensdag 5 oktober j.l. aandacht gegeven aan gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels.

Uit onderzoek blijkt nu dat er in de rubberkorrels stoffen zitten die mogelijk kankerverwekkend zouden kunnen zijn. De stoffen waar het om gaat zitten ook in velerlei alledaagse producten zoals, zwembadmutsen, elastiekjes, fopspenen, etc..

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM] stelde al in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Dit is tot op heden nog steeds het standpunt van RIVM. Wel komt het RIVM tot de conclusie dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken echter hebben, zoals bekend, aangetoond dat fijnstofdeeltjes waarin PAK’s zitten, kankerverwekkend zijn (voor longen alsook voor maag/darmen). Ook is bekend dat rubbergranulaat vervalt tot fijnstofdeeltjes, dit kan een verhoogt risico voor de gezondheid opleveren.

Vervolgens geeft het RIVM aan dat er door het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek naar de risico’s van
rubbergranulaat wordt uitgevoerd en dat de uitkomsten hiervan begin 2017 worden verwacht.

Dit alles kan de onrust bij de gebruikers van de velden niet wegnemen. Voorzitter Klaas: “Wij zijn daarom van mening dat wachten op deze uitkomst te lang duurt, zelfs de door de minister aangekondigde versnelling (uitkomst december) duurt naar onze beleving nog te lang.”

Welzijn van de leden

Voorzitter Klaas:  “vv Haren is een vereniging die het welzijn van haar leden hoog in het vaandel heeft staan.  Vanuit deze gedachte doet het bestuur er alles aan om haar leden op een veilig en verantwoorde manier te laten voetballen. Daarom hebben wij aan wethouder Sloot gevraagd de uitkomsten van deze onderzoeken niet af te wachten.
Wij hebben wethouder Sloot met klem gevraagd onmiddellijk tot actie over te gaan en de gewraakte velden van het rubbergranulaat te ontdoen en deze te vervangen door een geheel uit kunststof bestaande korrel of een vulling van een kurk-kokos combinatie. ”

Keuze voor de v.v.Haren velden

VVHarenDe club is indertijd bij de keuze voor kunstgras niet over één nacht ijs gegaan. Een kleine commissie is het land in gegaan en heeft bij diverse verenigingen onderzocht hoe deze velden op een zo verantwoord mogelijke manier waren in te richten.
De commissie kwam toen uit op de combinatie van rubberkorrels met een sealcoating. Deze samenstelling zorgt er namelijk voor dat de geur nagenoeg volledig verdwijnt en er minder warmtestraling is bij mooi weer.
Daarnaast is dit beduidend minder schadelijk dan de genoemde samenstelling in de gewraakte uitzending van ZEMBLA op 5 oktober j.l.
Hoe nu? Klaas had een lang telefonisch contact met de wethouder.

Wethouder Sportzaken mevr. Sloot (8 oktober 2016)

De wethouder Sportzaken mevrouw Sloot, geeft desgevraagd aan dat ook de velden van de Koepel zijn gevuld met een combinatie van: de van sealcoating voorziene korrels en de gewraakte korrels, Sportfill Eco+.

Tevens gaf zij aan de zorg en gevoelens van de verenigingen te delen en de veiligheid van Harense sporters hoog te hebben. Helaas wordt deze stelling binnen het college niet unaniem gedeeld.

De burgemeester met veiligheidsbeleid in zijn portefeuille is verantwoordelijk voor dit deel van het te voeren beleid. Hij heeft binnen het team te kennen gegeven de lijnen van de KNVB en het RIVM te zullen volgen.

Het verwijderen van de korrels is niet eenvoudig. Er zijn in geheel Nederland slechts twee geschikte machines, die dit kunnen afzuigen, dus de vraag is: wanneer ben je aan de beurt?
Daarnaast zal de vraag naar kurk (natuurproduct) toenemen, dus is weer de vraag hoe snel kan men hier over beschikken?
Vervolgens krijg je met een ”groen milieu”-probleem te maken, kurk is schaars; dit houdt in dat er meer plantages zouden moeten komen waarvoor men dan weer andere bossen zou moeten kappen. Kortom niet gemakkelijk allemaal.

Het kostenplaatje zal hier ook een rol in spelen. Niet dat zijzelf (mevr. Sloot, red.)  hier problemen mee heeft, de financiële gevolgen kunnen nooit opwegen tegen de gezondheid van mensen, maar men moet in Haren verantwoording naar de provincie afleggen; de vraag is in hoeverre het college toestemming voor deze uitgaven krijgt.

+ Update over de gebruikte korrels

Navraag over de rubberkogels op de velden leert dat bij aanleg van de velden deels rubber met sealcoating is gebruikt, maar dat dit niet geldt voor rubberkogels die later zijn opgebracht, die hebben die sealcoating niet gehad.

+ Update vervolgoverleg

Wethouder Sloot is zaterdagochtend 8 okt. op het sportpark De Koepel geweest om zelf de geluiden van de ouders en de clubs te vernemen. vv Haren wil niet wachten op actie van de gemeente, maar zelf in actie komen. Na het weekend komt het voltallige bestuur samen om een plan van aanpak te maken om zo snel als mogelijk is de veiligheid van al onze leden te kunnen garanderen. Hierbij vinden wij de input van (de ouders van) onze (jeugd)leden essentieel. Voordat er een beslissing over het al-dan-niet gebruiken van de kunstgrasvelden wordt genomen, worden (de ouders van) onze (jeugd) leden om een reactie gevraagd.

Het verantwoordelijk college geeft dus aan, evenals de v.v. Haren te staan voor het welzijn van haar Harense voetballer(tje)s.

Website van v.v.Haren