26 januari 2015

‘College, stel ecologische verbindingszone veilig!’

PERSBERICHT: College van Haren moet wederom haar huiswerk overdoen om de ecologische verbindingszone veilig te stellen! Door traag handelen kunnen subsidies voor het realiseren van nieuwe natuur in gevaar komen.

In september 2014 lag er het raadsvoorstel “Vaststelling bestemmingsplan “EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer” ter besluitvorming. De raad wil graag dit deel van het landelijke natuurnetwerk afronden, zodat er een directe verbinding ontstaat tussen Drentse Aa en Paterswoldsemeer.

Er kwamen echter zo veel onbeantwoorde vragen en punten naar voren van omwonenden, betrokkenen en vanuit de gemeenteraad, dat de raad het stuk terugstuurde naar het college.

Op 19 januari 2015 is dit opnieuw besproken in de raadscommissie van de gemeente Haren. Omwonenden en betrokkenen bleken nog steeds veel vragen te hebben over mogelijke vervuiling die niet adequaat waren beantwoord.

De raadscommissie heeft unaniem besloten wederom het stuk terug te sturen naar het college en het niet te willen behandelen in de gemeenteraad van 26 januari.

Het college dient heldere en duidelijke antwoorden te geven op de vragen die nu vanuit de raad aan wethouder Sloot worden geformuleerd. Hoe staat het met vervuild slib en waaruit bestaat dat in het Friescheveen, dringt vervuild water het Oosterland binnen en heeft men daar hinder van? Hoe staat het nu met de verwerving of grondruil voor de recreatiewoningen?

Allemaal terechte vragen van bezorgde inwoners, die door wethouder Sloot tussen september 2014 en januari 2015 hadden kunnen worden uitgezocht. Ondertussen tikt de tijd door en kunnen subsidies voor het realiseren van nieuwe natuur in gevaar komen.

Wij hopen dat het college de vragen van de inwoners en raad nu serieus gaat onderzoeken en op korte termijn met een goed onderbouwd plan en afwegingen komt, waarin natuur en bedrijvigheid in kunnen samengaan.

Namens de fracties van:
PvdA – Ton Sprenger
GroenLinks – Hans Sietsma
CDA – Mathilde Stiekema

2015-01-25 Persbericht EHS