Door op 16 juni 2016

Meerderheid van partijen en steeds meer burgers voor herindeling

Vanaf de tribune beschouwd.

Meerderheid van de zetels voor zelfstandigheid, maar inwoners laten steeds meer merken dit gevecht nutteloos te vinden.

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Haren, namelijk VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn nu voor herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Niet omdat ze het emotioneel fijn vinden maar omdat ze het rationeel beter vinden voor de toekomst van de inwoners van Haren. En met hun achterbannen vertegenwoordigen zij duizenden Harenaars.

De PvdA ziet mogelijkheden  voor innovatie in de economie, het onderwijs en daarmee voor een groei van de regionale werkgelegenheid.
GroenLinks ziet kansen (en investeringsmogelijkheden !) voor milieu en duurzaamheid.
De VVD denkt dat lokale ondernemers veel meer hun ambities kunnen waarmaken in die nieuwe, grote gemeente.

Een minderheid van partijen, namelijk D’66, GVH en CDA is nog voor zelfstandigheid, ze hebben wel een meerderheid in zetels ( 10 tegen 7 ), daarom stemde de gemeenteraad van Haren op 15 juni ’16 voor zelfstandigheid. Dit ondanks alle feiten in de diverse rapporten.
Deze partijen lijken ziende blind.

Ze geven de inwoners ook geen eerlijke informatie. Ondanks doorvragen van de “oppositie” wilden en konden ze niet aangeven welke offers van de inwoners gevraagd worden met een bezuiniging van 13, 4 miljoen euro.