28 november 2016

Uitslag Kort Geding Burgercomité Provincie

Eiser: het Burgercomité Haren, o.l.v. dhr Biezenveld  <-> tegen de Provincie Groningen.

Eisen:

  1. Het herindelingsproces moet voorlopig stopgezet worden tot Haren om Haren de kans te gevenheeft aan te tonen dat ze door de eigen verbeterplannen zelfstandig kan blijven.
  2. De eisen van het Burgercomité waren verstrekkend. Kort gezegd eist men dat de rechter het herindelingsproces stillegt totdat iedereen zich weer aan de regels houdt en Haren de kans heeft gekregen te doen waartoe men democratisch had besloten: zelfstandig blijven op basis van haar eigen verbeterplannen. Bovendien dient mevrouw Marga Kool te worden ontslagen, omdat haar aanstelling als zaakwaarnemer tijdens de fusiebesprekingen voor Haren geen rechtsgrond heeft en geen democratisch doel dient, aangezien Haren niet wenst te fuseren.