9 december 2015

Tynaarlo wil absoluut geen proces met Haren

Terwijl de raadscommissie in Haren zich boog over Haren zelfstandig of toch nog blijven trekken aan Tynaarlo (of aan .. wie?), zwengelde Kloos de kwestie in Tynaarlo aan.

Met dank aan Paul van Weringh – Harener Toestanden.

Gisteravond spatte de droom van Gustaaf Biezeveld uit elkaar in de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo. Burgemeester Thijsen leidde de vergadering.

De heer Kloos deed een betoog waarbij hij aangaf dat de fusiedruk was vervallen en die beslissing prima vond. Toch wilde Kloos middels een motie vastleggen dat de raad van Tynaarlo het college opdracht zou verstrekken een samenwerking te onderzoeken.

De motie luidde als volgt: “En spreekt zich uit dat het college samen met het college van de gemeente Haren op korte termijn gaat onderzoeken waar invulling kan worden gegeven aan een nauwere bestuurlijke samenwerking op welk gebied dan ook ter versterking van beide gemeentes en daar de raden nauw bij te betrekken.”

Kloos wijst hiermee op de fatsoensnorm antwoord te geven op een brief die eerder werd verstuurd door het college van Haren. Het college van Haren heeft inmiddels ingezet op zelfstandigheid.

Natuurlijk was in de vergadering een termijn voor de partijen om te reageren op de motie. De reacties waren als volgt:

GL: Samenwerkingen zijn er al, we zijn goede buren. We gooien geen deuren dicht maar geven geen akkoord op de motie.

GB: Met alle respect, wij hebben geen belang bij Haren, we gaan voor onze eigen inwoners. Dit zien we als verkapte poging om weer om tafel te kunnen gaan. Daar zitten we niet op te wachten. Daarnaast zien we geen nut en noodzaak. Het kost ons veel te veel geld, kortom TEGEN!

D66: Voorstander van onderzoek, niks doen is geen optie. Samenvoeging zou een oplossing kunnen zijn voor een aantal problemen en willen een uiteindelijke opdeling van de gemeente voorkomen.

CDA: We hebben weinig tot geen informatie, op dit moment geven we geen steun aan de motie.

VVD: Geen steun, kost veel te veel geld. Dat geld kunnen we beter inzetten op zaken die er echt toe doen.

PvdA: We laten ons geen druk zetten door een dergelijke motie en wijzen deze af. Verder zien wij geen enkel nut of noodzaak onderzoek te doen naar welke vorm van samenwerking dan ook.

CU: Wij hebben absoluut geen boodschap aan het Burgercomité van de heer Biezeveld. Hij vertroebelt het beeld en snapt er niets van. Wij zullen de motie niet steunen.

De heer Kloos reageert teleurgesteld en vindt het triest dat dit de uitkomst is en wijst de overige raadsleden er op dat er nu een historische fout wordt gemaakt.

De voorzitter geeft nog wel aan dat goede buren natuurlijk altijd kunnen aankloppen voor hulp of samenwerking maar dan wel zonder politieke lading. Daarna neemt hij de voors en tegens af via een persoonlijke stemming.

De uitslag is overduidelijk en eindigt met 16 tegen en 7 voor.

Aanstaande maandag zal de raad van Haren zich buigen over deze kwestie in de raadsvergadering, aanvang 20.00 uur. https://www.facebook.com/events/559282344228881/

Harener Toestanden, Paul van Weringh