14 februari 2017

’t Clockhuys in handen van burgers? De PvdA let scherp op!

B&W wil ’t Clockhuys privatiseren om geld te verwerven om Haren zelfstandig te kunnen houden.

De PvdA stelt daar voorwaarden aan: Clockhuys moet een laagdrempelige voorziening blijven die toegankelijk is voor de gehele gemeenschap, juist ook voor mensen met een smalle beurs en ook díe kunst- en cultuuruitingen, waar soms geld bij moet. De gemeente zal daar in onze visie altijd bemoeienis mee hebben en blijven houden.

Het Harener Weekblad van 14 februari 2017

De gemeente Haren legt fors geld toe op de exploitatie van cultureel centrum ‘t Clockhuys, maar wethouder Mathilde Stiekema (Financiën) zegt nadrukkelijk dat geld niet de belangrijkste reden is om te kijken naar een andere opzet van ’t Clockhuys, maar een wens vanuit de gemeenteraad om het CKC meer op afstand te zetten en deze heeft dat in 2013 en 2015 aangegeven in een amendement. De gemeente is nu eigenaar van het pand, uitvoerder en subsidieverstrekker. Een verwarrende situatie vindt de gemeenteraad.

Volgens Stiekema wil de raad bereiken dat de gemeente op iets meer afstand komt te staan. Ze staat daarachter, maar wil tegelijk de culturele functie van ‘t Clockhuys bewaren. “Het moet de culturele huiskamer blijven van Haren”, zegt ze. Deze week is er een Initiatiefgroep Clockhuys ontstaan. Dat is een groep betrokken burgers die vóór de zomer een plan wil indienen bij de gemeente om ‘t Clockhuys en zijn huidige functie te behouden. In de groep zit ook de Stichting Dorpsfonds Haren. Voorzitter Karel-Jan Alsem zegt: “Wij willen ‘t Clockhuys meer reuring geven, er zit veel meer in dan er nu uitkomt. Het is een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijk dorp en dát is het belang van onze stichting.” Volgens Alsem wordt er in ‘t Clockhuys niet efficiënt omgesprongen met de vierkante meters en ontbreken er commerciële huurders die voor geld en reuring zorgen. “Verder willen we de bestaande gebruikers van ‘t Clockhuys marktgerichter laten werken.”

Horeca

De Initiatiefgroep Clockhuys gaat de komende maanden gesprekken voeren met gebruikers, maar ook met marktpartijen die wellicht iets met deze locatie willen. Naar verluidt gaat het dan om commerciële bedrijven op het gebied van horeca of cultuur. Wethouder Mathilde Stiekema vindt het prima als er commerciële bedrijven naar ‘t Clockhuys komen, want dat is goed voor de meerjarenbegroting. Maar ze vindt wel dat die moeten passen bij de sfeer van kunst en cultuur, eventueel aangevuld met welzijn. Ze was blij dat vorige week de initiatiefgroep van start is gegaan en heeft hoge verwachtingen. “Het is een mooi staaltje burgerparticipatie. Het succes staat of valt met betrokken partijen en vrijwilligers.” Volgens Marco in ‘t Veldt van de Culturele Raad kan een oplossing tamelijk eenvoudig worden gehouden: “We kunnen de horecafunctie gaan verpachten aan een commerciële partij, dat levert geld op omdat de locatie zeer goed is, en trekt bovendien extra gebruikers. Verder kun je nog één of twee huurders binnenhalen uit de culturele sector, die het zonder subsidie doen. We hebben al contacten met een paar partijen om hun belangstelling te peilen.”

PvdA

Ton Sprenger van de PvdA Haren (oud-secretaris van ‘t Clockhuys) stelt ook voorwaarden aan ‘het nieuwe’ Clockhuys: “Verzelfstandiging van ’t Clockhuys zou kunnen, vanuit de PvdA vinden we het van belang dat het een gebouw blijft met laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn en blijven voor de gehele gemeenschap, juist ook voor mensen met een smalle beurs. En voor die kunst- en cultuuruitingen, waar soms geld bij moet. Daar zal in onze visie de gemeente altijd bemoeienis mee hebben en blijven houden. Dat zijn punten waar wij als PvdA bij een mogelijke verzelfstandiging, scherp op zullen blijven letten.”

http://www.harendekrant.nl/t-clockhuys-moet-marktgerichter-gaan-werken-initiatiefgroep-werkt-aan-plan-lees-meer/