6 februari 2017

Raadslid PvdA

Geinteresseerd in raadslidmaatschap?

De Jan Schaperleergang is bedoeld voor iedereen die erover denkt om zich namens de PvdA te kandideren voor de gemeenteraad. De bedoeling is dat de deelnemers een goed beeld krijgen van het werk van een raadslid. En dat ze, wanneer ze zijn gekozen, een vliegende start kunnen maken. Daarnaast geeft de leergang de afdelingen de mogelijkheid om mensen te betrekken en alvast te scouten.

De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten en is opgebouwd in twee fases. De eerste fase draait om basiskennis (voorjaar 2017). De tweede fase staat in het teken van politieke visie en vaardigheden (najaar 2017).

Het volgen van de leergang geeft de deelnemers overigens geen garantie op een (verkiesbare) plaats op de kandidatenlijst.

Er worden zowel regionaal als landelijk bijeenkomsten georganiseerd.

In 2015 heeft het PvdA-congres het belang van deelname aan opleidingen voor (potentiële) volksvertegenwoordigers onderstreept door de resolutie politiek van waarde vast te stellen. Kandidaten wordt dus sterk aangeraden om deel te nemen aan de leergang. Belangrijk om daarbij op te merken is dat het daartoe bevoegde bestuur (afdeling, gewest of landelijk) dispensatie kan verlenen.