Door op 27 september 2015

PvdA reageert op resultaat van gesprek tussen Tynaarlo-Haren

21 sept. /// Met Tynaarlo is gesproken over de herindeling van Haren bij het Drentse Tynaarlo. Het bleek duidelijk dat Tynaarlo geen direct belang heeft bij een herindeling met Haren en zelfs een verkennend onderzoek daartoe vriendelijk doch beslist op de lange baan schuift. We moeten opnieuw naar de toekomst van Haren kijken.

Herindelen: een heldere visie vanuit de PvdA!

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het gesprek dat op 18 september is gevoerd met Tynaarlo over de herindeling van Haren bij het Drentse Tynaarlo. Uit het gesprek is duidelijk gebleken dat de Tynaarlo geen direct belang heeft bij een herindeling met Haren en zelfs een verkennend onderzoek daartoe vriendelijk doch beslist op de lange baan schuift. Tynaarlo houdt de boot af en dat maakt dat we opnieuw naar de toekomst van Haren moeten kijken.

Op grond van eerdere besluitvorming in de raad lijkt het onontkoombaar geworden dat we nu de blik op Groningen en Ten Boer richten. Er is nu recht gedaan aan de uitkomst van de burgerraadpleging, de inloopavonden en het besluit van de gemeenteraad van januari 2015 waarin aan Tynaarlo gevraagd werd om een verkennend onderzoek met betrekking tot de herindeling. De raad heeft al eerder in meerderheid besloten om de gesprekken met gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde niet verder voort te zetten (de PvdA wilde deze optie overigens wel openhouden). Ook heeft een raadsmeerderheid geconcludeerd dat zelfstandigheid van Haren geen optie is.

De PvdA heeft over deze kwestie al lange tijd een helder en duidelijk standpunt.

Ten eerste: herindeling is noodzakelijk om onze gemeente toekomstbestendig te maken en te houden. Haren moet namelijk de komende jaren fors bezuinigen: dat loopt in de miljoenen. Voorstellen van het college van GVH, D66 en VVD betreffen bezuinigingen op het sociale domein, op het openbaar groen, op wegen en op de dienstverlening aan onze inwoners. Dit college huurt voor meer dan 1 miljoen euro aan externe adviseurs in, omdat het met de huidige ambtelijke bezetting niet meer lukt alle taken naar behoren uit te voeren. Bij het verder zelfstandig blijven van onze gemeente dient er daarbovenop nog een extra bezuinigingsslag gemaakt te worden. De PvdA vindt dat dit niet kan.

Ten tweede: wij kiezen voor een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer.  Dat betekent: aansluiten bij de economische motor van Noord-Nederland, met hoogstaand onderwijs, profiteren van de groeiende werkgelegenheid en detailhandel en daarnaast met Ten Boer de verbinding zoeken met het noaberschap, de kracht van de dorpen en het buitengebied.

De PvdA vindt dat er nu op korte termijn duidelijkheid van het college moet komen hoe de vervolgstappen richting gemeente Groningen en Ten Boer moeten worden gezet. Niet afwachten, vooruitkijken en zelf het heft in handen nemen: dat is goed bestuur!

Ton Sprenger
Fractievoorzitter PvdA

PvdA reactie op gesprek herindeling met Tynaarlo