1 september 2016

PvdA Tweede Kamer fractie op bezoek

De Tweede Kamerfractie van de PvdA brengt regelmatig werkbezoeken in de regio’s; ze stelt zich op de hoogte van de diverse ontwikkelingen, legt contacten en biedt een luisterend oor. Eind augustus was de voltallige PvdA Tweede Kamerfractie twee dagen in de provincies Groningen en Drenthe. De informatie van Lammie over Kentalis leidde tot een verder bezoek.

Woensdag 31 augustus was er in Huize Maas in Groningen gelegenheid om met Diederik Samson en de Tweede Kamerleden van gedachten te wisselen.
Lammie en Ton waren uitgenodigd en erbij. Lammie heeft een inhoudelijk en gloedvol betoog gehouden over goede lessen Nederlandse taal al vanaf de basisschool als voorwaarde voor volwaardige participatie aan de samenleving.
Aan Diederik en de hele zaal gaf Lammie aan te zorgen dat kinderen met een beperking goede leer- en stageplekken moeten krijgen, dit gebeurt nog lang niet altijd!
Een warm applaus was haar deel en diverse Tweede Kamerleden wilden graag op werkbezoek bij Kentalis; dat gebeurde dan ook direct de volgende dag, 5 kamerleden bezochten de school.
Gesproken met Diederik en diverse Kamerleden en collega-raadsleden. Haren op de kaart gezet en men wist ons goed te vinden.
Diederik sloot af met de oproep om vol te strijden tegen de tweedeling in de maatschappij en pal te staan als PvdA voor die groepen die onze steun verdienen.
Lammie en Ton
TweedeKamerFractie 3TweedeKamerFractie 2TweedeKamerFractie 1