Door op 25 januari 2015

PvdA stelt vragen over gladde Meerweg

Problemen met het nieuw aangelegde fietspad bij de Meerweg: gladheid

Vragen fractie PvdA voor het Vragenuur van de gemeenteraad Haren op 26-1-2015. 

Aanleiding.

Uit de krant mochten wij vernemen dat er problemen zijn met het nieuw aangelegde fietspad bij de Meerweg. De veengrond waar het fietspad op ligt, heeft een hoog vochtgehalte en door de poreusheid van de Yalibims blijft ook deze fundatie erg nat. Gaat het vriezen, dan vriest het asfalt van het fietspad ook op. Door te strooien, ontdooit het fietspad. Echter, doordat het asfalt door de onderlaag ook koud en vochtig blijft, vriest het fietspad gemakkelijk opnieuw op. Het college kiest voor extra strooien.

Vragen:

1. Waren deze gladheidsproblemen er ook bij het fietspad voordat het werd vernieuwd?

2. U verwacht dat intensiever strooien op termijn wel een oplossing biedt: waar baseert u dit op en op welke termijn kunnen we dan resultaat zien?

3. Welke andere maatregelen neemt u op de korte termijn die een blijvende oplossing bieden?

4. Niet alleen de slappe bodem is een probleem in veengebieden, maar ook de oxidatie van het veen:
Als het waterpeil zakt en de onverteerde plantenresten in contact komen met zuurstof vergaan deze alsnog en daalt de bodem. Is hier rekening mee gehouden met de aanleg van het fietspad?

Fractie PvdA Haren,
Ton Sprenger
Lammie Schuiling
Jos Stroomer