23 december 2015

PvdA ontwikkelt ultieme Ledendemocratie

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! De eerste try-out op weg naar het PvdA congres op 13 februari in Amersfoort is gestart. Er is nu een ledenplatform en een ledenpanel.

Het digitale platform van de Partij van de Arbeid is gestart.


PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.

Platform
Afgelopen weken hebben PvdA leden op het Platform van de nieuwe ledendemocratie over congresonderwerpen hun mening gegeven [tot 13 december].  Er werd door leden steun verleend, bijdragen aan discussies geleverd en nieuwe moties geplaatst voor het komend congres in Amersfoort op 13 februari.
Hier vind je alle moties die de afgelopen weken door PvdA leden op het Platform van de nieuwe ledendemocratie zijn ingediend. De moties met voldoende steun worden via het ledenpanel aan alle leden voorgelegd. Je kunt stemmen tot en met 4 januari, daarna zal presidium zich over de uitslag buigen.

Ledenpanel
Jij, als lid, beslist hier op het ledenpanel wat er op het congres wordt behandeld.
Je kunt stemmen tot en met 4 januari, daarna zal presidium zich over de uitslag buigen.

Stemmen
Op dit moment worden de moties met voldoende draagvlak voorgelegd in het ledenpanel, bestaande uit een enquête onder alle leden. In het ledenpanel nemen we ook de moties mee die uit twee gewestelijke voorcongressen zijn gekomen. Op basis van het ledenpanel doet het Presidium een afhandelingsvoorstel aan het Congres.
Voor het invullen van de antwoorden heb je tussen de 15 en 30 minuten nodig. Als je je over een motie niet wilt uitspreken kun je Blanco stemmen.

Meer weten over de nieuwe ledendemocratie en de directere invloed van leden?
Bekijk dit filmpje:
Ledendemocratie van de PvdA

Het logo van het platform vind je hier in groot formaat