3 oktober 2016

PvdA nodigt u uit op 6 oktober voor een goed gesprek

LAAT  U  ONS  EVEN  WETEN  OF  U  OOK  KOMT ?

Zie voor het definitieve herindelingsontwerp de herindelingswebsite in de kolom rechs

 

Het herindelingsproces van Haren-Groningen-Ten Boer gaat onder regie van de Provincie gewoon door, ook zonder de wethouders van Haren.

Maar niet zonder ons!
Bij de PvdA-Haren kunt u op 6 oktober meedenken over hoe de nieuwe gemeente eruit moet gaan zien voor al haar inwoners.
Wat vindt ú belangrijk, welke meerwaarde wilt ú zien voor Hareners, maar ook voor Groningers en Ten Boerders. Wij zorgen dat die boodschap overkomt bij de nieuwe gemeente en bij onze contacten in Groningen en Ten Boer.

Laat het ook niet zonder ú zijn en laat u horen:

Uw uitnodiging:

De afdeling Haren van de PvdA nodigt u uit om vanuit een sociaaldemocratisch en Harens perspectief mee te denken over de toekomst van de nieuwe gemeente  Haren-Groningen-Ten Boer

Op:            donderdag 6 oktober 2016

Aanvang:   19.30 uur  –  22.15 uur

Locatie:      Haren,  Clockhuys ( bibliotheek )

Vanaf 21 september leggen de gemeenten en de provincie Groningen het herindelings-ontwerp voor de nieuwe gemeente ter inzage en inwoners kunnen dan zienswijzen indienen.

De PvdA-fractie geeft een korte toelichting en eerste reactie op het ontwerp. Daarna vragen we uw inbreng : waar bent u tevreden over, waar wilt u andere accenten, welke verbeteringen wilt u aanbrengen in het ontwerp voor de nieuwe gemeente ? Tot 16 november kunnen zienswijzen worden ingediend bij de provincie.

Het tweede deel van de avond willen we vanuit sociaaldemocratische waarden met u kijken naar het toekomstig program voor de nieuwe gemeente. Welke meerwaarde voor Hareners, maar ook voor Groningers en Ten Boerders zou u willen zien ?

Denkt u aan bv korte invloedslijnen op het politiek bestuur, economische ontwikkeling, ondersteuning ondernemerschap, sociaal beleid, jongeren en onderwijs, huisvesting voor starters, kleinschalige zorg voor ouderen, landschap en natuurbehoud, innovatie in energievoorziening enz.

De uitkomsten van deze avond worden door het afdelingsbestuur  betrokken bij de contacten met de PvdA-afdelingen Groningen en Ten Boer over een toekomstig gezamenlijk programma. Komt allen en denk mee over de toekomst !

Wilt u zich i.v.m. de inrichting van de zaal vooraf aanmelden bij het PvdA bestuur?

Met vriendelijke groet,

Betty Sinnema-Korenhoff
secretaris afd. PvdA Haren
Mailadres:  bsinnema@home.nl

https://haren.pvda.nl
https://www.facebook.com/pvda.haren/

rode roos groot