19 juni 2015

PvdA Haren op de bres voor vakleerkrachten gymnastiek

Het college van VVD, D66 en Gezond Verstand Haren heeft het voornemen om
te gaan bezuinigen op de vakleerkrachten gymnastiek in het basisonderwijs.

22 juni 2015 behandeling in de gemeenteraad:
Het college van VVD, D66 en Gezond Verstand Haren heeft het voornemen om te gaan bezuinigen op de vakleerkrachten gymnastiek in het basisonderwijs.
Door de gehele gemeentelijke subsidie aan het vakonderwijs gymnastiek per 1 januari 2016 stop te zetten, hoopt het college een bezuiniging van € 213.500,= in te boeken.

Ondoordacht en ongelukkig
Het stopzetten aan dit vakonderwijs gymnastiek onderwijs midden in het schooljaar vinden wij ondoordacht en ongelukkig. Daarnaast is onbekend wat de effecten van mogelijke ontslagen en wachtgelden zijn. Op 22 juni vindt hierover een discussie plaats in de gemeenteraad van Haren.

De PvdA vindt goed bewegingsonderwijs aan kinderen zeer belangrijk. Goed bewegingsonderwijs is een vak en dat doe je er als docent niet zomaar even bij. Plezier in sport en spel maakt dat kinderen meer bewegen, wat hun gezondheid ten goede komt en kinderen worden lid van sportclubs.

Fair play
Wij vinden dat scholen in de gelegenheid moeten worden gesteld om door bijscholing de docenten bevoegd te maken voor het gymnastiekonderwijs. Dus eerst zorgen voor bevoegde docenten in plaats van te stoppen per 1 januari 2016. Want alleen zo blijft het gymnastiekonderwijs op een goed kwalitatief niveau behouden voor onze kinderen. Dit noemen wij: fair play.

Namens de fractie van de PvdA,
Ton Sprenger
Lammie Schuiling
Jos Stroomer