29 november 2016

PvdA geeft een stemverklaring af

De zienswijze die de Raad naar de Provincie stuurt namens ALLE fracties rept met geen woord over de sterke mening die bij 4 van de 7 fracties leeft! Hierdoor worden de kiezers die het met  PvdA, Groenlinks, VVD en ChristenUnie eens zijn compleet genegeerd. Zijn D66, GVH en CDA wel zo democratisch, open en transparant als ze zouden willen zijn?
De PvdA-fractie legde deze stemverklaring af:

28 november 2016

Agendapunt 7: Zienswijze herindelings-ontwerp.

Stemverklaring van de fractie van de PvdA

Terugkijkend op de procedure en het proces gaande deze zienswijze, concluderen wij als fractie van de PvdA dat de democratische beginselen zijn geschonden. Daarmee heeft U een aanzienlijk deel van Uw inwoners genegeerd.

Middels de meerjarenbegroting is intussen gebleken dat, om Haren zelfstandig te houden, een kaalslag op de voorzieningen zal plaatsvinden. Hogere tarieven, vergaande bezuinigingen en een teruglopend onderhoudsniveau. Dit alles naast hogere belastingen, waar de burgers niets voor terugkrijgen.

Inwoners kiezen voor een gemeente die dicht bij de burgers staat, innovatief is, bestuurskracht toont, beschikbare en toegankelijke voorzieningen heeft, een dienstverlening die past bij deze tijd, die zorgt voor veiligheid op straat en waar het door het groen en wegenonderhoud prettig wonen is.

Daartoe is een dynamisch en krachtig bestuur nodig. Een bestuurskracht die inspeelt op de veranderende samenleving, waarbij burgerinitiatieven worden versterkt en gestimuleerd.

Dit halen wij niet uit deze zienswijze. Daarom stemt de fractie van de PvdA tegen de, door het college voorgelegde zienswijze. Wij blijven gaan voor een Kansrijk Haren, samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer.
Fractie van de PvdA Haren,

Ton Sprenger,

Lammie Schuiling.

Het besluit van de gemeenteraad

De stemverklaringen van de CU, GroenLinks, PvdA, VVD op Kansrijk Haren FB

Krantenverslag DvhN  van de raadsvergadering

Krantenverslag van RTV-Noord

———————————————————–

Lammie en Ton van de PvdA fractie (met hun lotgenoten van Kansrijk Haren) buiten het gemeentehuis, bij het grof vuil gezet?

lammie-ton-buiten-ghuis