1 december 2015

Uitzending gemist?

Ton Sprenger (voorz. PvdA-fractie) en Michiel Verbeek (weth. voor o.a. herindeling en sociaal Domein) spraken over het welzijnsbeleid zoals dat momenteel door de gemeente wordt vorm gegeven.
Terughoren?

De uitzending was zaterdag 28 november op Haren FM, van 10.00 – 10.30 uur . Terugkijken?
* Ga naar
* Zaterdag 28 november 2015
* Klik aan:
Na nieuws en een nummer van De Dijk hoort u om 8:10 minuten het gesprek van de presentator met Michiel Verbeek en Ton Sprenger over “De Harense Rotonde”.
Eerst legt Michiel dit eenvoudige (?) begrip in 1 minuut uit. Ton geeft aan waar voor de raadsleden en de PvdA problemen zitten.