9 februari 2016

PvdA 70 jaar jong!

De PvdA is vandaag jarig. Ze werd opgericht op 9 februari 1946 in het Krasnapolsky in Amsterdam.  Vandaag wordt gefeest in Amsterdam en het landelijke feest is van 30 april tot en met 1 mei in Utrecht.

De PvdA staat al 70 jaar voor een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn, waar iedereen de kans heeft op goed werk, goed onderwijs, goede zorg. Zó komen we samen vooruit!


70 Jaar: van de invoering van de AOW tot en met de invoering van het homohuwelijk. Eerst ondenkbaar, nu realiteit!

70_jaar_pvda

Fragmenten uit de zondagbrief van Agnes Jongerius

Een 3-delig rapport ‘Een Kwaad Leven, De Arbeidsenquête van 1887’ getuigt van  de situatie in bijvoorbeeld vlasfabrieken, steenbakkerijen, suikerraffinaderijen. En hun getuigenissen grijpen je naar de strot. Kinderarbeid, extreem lange werkdagen en -weken, vies, gevaarlijk en ziekmakend werk. Vaak ook bazen die zich niets van die omstandigheden aantrekken.
Conclusie: “aan Staatstoezicht wordt hooge waarde gehecht” en er kwamen toen arbeidsinspecteurs.

Sindsdien is er veel verbeterd, maar dat kwam niet vanzelf. Daar hebben mensen strijd voor geleverd. Daar mogen wij onze voorgangers bij vakbond en partij heel dankbaar voor zijn.
Maar we moeten verder, met een open blik voor mooie ontwikkelingen als toegenomen welvaart en de mogelijkheden van nieuwe technologie,  maar ook met oog voor de negatieve effecten zoals verdwijnen van goede banen, druk op lonen en belastingontduiking.

Stap vooruit: afgelopen week werd in Straatsburg een mooi besluit genomen. Het Europees Parlement heeft besloten tot een platform voor de bestrijding van zwart werk. Landen gaan samenwerken om misstanden zoals zwart werk en schijnzelfstandigheid aan te pakken. Zoals ook in de 19e eeuw de misstanden in kaart werden gebracht. Zodat mensen ook nu gebruik kunnen maken van hun rechten. Mooi dat wij nu –over de grenzen heen– de handen ineen slaan ‘met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn der werklieden.’

Dat gold toen, en niet minder vandaag de dag.

De volledige brief van Agnes Jongerius over Arbeid

  • Leden vieren het Festival van de Arbeid op 30 april en 1 mei in Utrecht.
  • Doe mee – een lidmaatschap geeft veel en kost een beetje. €1 per maand het eerste jaar en daarna vanaf €2 per maand, afhankelijk van je inkomen.