12 december 2015

Brief van Gedeputeerde Staten: College van Haren schetst verkeerd beeld in raadsvoorstel

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben kennis genomen van het raadsvoorstel ‘Bestuurlijke Toekomst Haren’ d.d. 24 november 2015.

GS: “De wijze waarop Haren in dit raadsvoorstel de beleidslijn van de Provincie schetst is niet geheel juist”.

 

 

De brief die Provinciale Staten op 3 december 2015 aan de de gemeenteraad van Haren schreef. Klik aan:

20151203 – Brief aan de raad van Haren