24 augustus 2016

Praat mee over de herindeling van onze gemeente!

VVD,  GroenLinks,  Christenunie,  PvdA vragen u:  kom naar de Inloopmarkt op 31 augustus

oppositie

 

Hoe moet de nieuwe gemeente eruit zien?
Kom naar de bijeenkomst herindelingsontwerp: inloopmarkt 31 augustus

Op 31 augustus willen de provincie en de gemeente met alle inwoners in gesprek gaan over  de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp.
Dit betekent dat de inwoners de kans krijgen om aan te geven hoe de nieuwe gemeente er uit moet komen te zien.
Wat vinden wij als inwoners van Haren belangrijk om te hebben of te behouden in de nieuwe gemeente?

Het gaat die avond niet over de wens om zelfstandig te blijven, dat is een separaat traject wat door het College wordt vormgegeven.
Maar de kans is groot dat zelfstandigheid geen reële optie is, daarom is het van belang om mee te denken over de nieuwe gemeente zodat onze Harense wensen goed verankerd worden in de nieuwe gemeente.

De fracties van de PvdA, Groen Links, ChristenUnie en de VVD roepen de inwoners van Haren op om naar de inloopmarkt te komen op 31 augustus in het Postiljon Hotel.
De gemeenten Groningen, Haren en ten Boer en de provincie werken samen aan de voorbereiding van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019.
Om te komen tot deze herindeling wordt een herindelingsontwerp gemaakt. Hierin staat waarom we gaan herindelen en wordt beschreven hoe de nieuwe gemeente er uit zal komen te zien. Welke kenmerken moet de nieuwe gemeente hebben, welke ambities horen daarbij en welke financiële aspecten zijn belangrijk.

Zien wij u op 31 augustus vanaf 19u30 in het Postiljon hotel?
Graag tot dan!

De fracties van de PvdA, Groen Links, ChristenUnie en de VVD