13 november 2016

Verzoek aan de Staten – Persbericht

Inwoners van Haren, o.a. vertegenwoordigd door de voltallige oppositie van PvdA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie, kiezen voor toekomst. Zij roepen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen op om Haren een kansrijke toekomst te bieden en in te stemmen met het Herindelingsontwerp Groningen/Haren/Ten Boer. Persbericht voor 16 november

Harenaars voelen zich sterk betrokken bij het grote en goede aanbod van voorzieningen in de gemeente. Inwoners willen dat behouden en liefst nog versterken. Ook van groot belang: het groene karakter en dienstverlening dichtbij georganiseerd.

De coalitie van D66,Gezond Verstand Haren en CDA zetten alles in om Haren zelfstandig te houden. Dat resulteert nu in de Begroting 2017 waarin stevig wordt bezuinigd op alles dat inwoners ter harte gaat; forse lastenverhoging voor inwoners en ondernemers; kaalslag op het sociale en culturele veld; een achteruithollende dienstverlening (er zijn al meer dan 20 ambtenaren vertrokken).

In de begrotingsraad op 9 november hebben VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie opnieuw B&W verzocht om als Haren aan te schuiven bij het overleg over de nieuwe gemeente. Dat hebben zij, gesteund door de coalitiepartijen D66, CDA, GVH, nogmaals geweigerd.

persbericht-aanbieding-zienswijzen-voorstanders-herindeling-aan-gedeputeerde-brouns