Door op 5 augustus 2016

Over Verkiezingen en Lijsttrekkers [+data]

De leden van de PvdA zullen zich binnenkort beraden over wie hun lijsttrekker zal zijn bij de landelijke verkiezingen. Onderzoeksbureaus hebben al voor ons bepaald met welke persoon de PvdA de beste resultaten zou behalen. Jan Menting, actief PvdA lid, legt de keuze waar die hoort: bij de leden zelf!

Jan Menting:

Om ons heen, meer dan binnen de partij lijkt het, maakt men zich druk over het PvdA-leiderschap. Samsom moet vervangen omdat….Of juist niet want… Asscher…. Aboutaleb…. Vanwaar die belangstelling? Graag denk je dan dat men blijkbaar het beste met ons voor heeft. Dat zal zeker ook wel zo zijn, maar ook bekruipt me het gevoel dat het vaak gaat om opjutterij, om wedstrijdje houden, winnen, om ‘wie is de beste?’. De andere partijen zijn al lang klaar! We willen een (nieuwe) leider zien, liefst iemand die op de televisie van achter zijn lessenaartje hetzelfde huzarenstukje uithaalt als Samsom  in 2012…

In zijn algemeenheid zou het beter zijn als er niet zo’n sterke nadruk zou liggen op competitie en prestatie en knokken om in de top te komen. Vooral in de politiek zou dat verfrissend werken; het zou ook de nadruk verkleinen die ligt op het begrip ‘partijleider’, dan wel – bijna hetzelfde – : ‘lijsttrekker’. Een partij is toch een beweging rond een samenhangend geheel van denkbeelden omtrent de samenleving. Zo’n beweging is niet zo vluchtig, de denkbeelden zijn niet zo veranderlijk, de serieuze dragers ervan lopen niet zo maar weg! Laat degenen die de partij naar buiten vertegenwoordigen boegbeeld zijn, natuurlijk, maar een boegbeeld behoeft wel een schip…

Zeker ook moet men zich niet laten verleiden tot weet-ik-wat-voor electorale strapatsen om maar in het gevlei te komen van wispelturige en oppervlakkig oordelende kiezers. Wees je zelf, en in ieder geval: wees íémand! Toon karakter.

De afgelopen jaren heeft de partij behoorlijk haar nek uitgestoken om het land in economisch, financieel en sociaal opzicht weer beter op de rails te krijgen. Samsom verdient het om dat beleid, zijn beleid ook, binnen de partij en naar buiten het land in ter beoordeling aan te bieden; dat zal hem zeker zijn toevertrouwd.

En wat de komende verkiezingen betreft: het zou verfrissend en wellicht ook verstandig zijn de strijd aan te gaan niet met één, maar met enkele (twee of drie) mensen aan de top. Waarom niet? In de partij is keuze genoeg. Man of vrouw. Ervaren of fris aanstormend. Belast geraakt of juist met krediet begiftigd in de afgelopen regeerperiode, dan wel nog onbeschreven: geen gebrek aan bekwame mensen die verschillende kiezerspublieken kunnen aanspreken. Zo doende wordt het o zo kwetsbare – en eigenlijk toch ook wel wat hovaardige en beledigende en ècht niet zo noodzakelijke –  ‘leiderschap’ ontlast. Er ontstaat zo nodig ook ruimte voor het verwoorden van verschillende visies: dat is heus geen ramp. In tegendeel. Onze politieke overtuiging en geloofwaardigheid zullen daarmee winnen aan kracht. Tenslotte zijn we toch lid van één partij en onderschrijven we toch allen dezelfde beginselen?

Geef eens vorm aan de gedachten hier geuit! Nu!

Datumschema verkiezingen
  • Mei 2016: opening kandidaatstelling
  • 12 september 2016, 10.00 uur: sluiting kandidaatstelling Tweede Kamerlid
  • 24 oktober 2016, 10.00 uur: sluiting kandidaatstelling lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen
  • Donderdag 24 november tot donderdag 8 december: Ledenraadpleging lijsttrekker (bij meerdere kandidaten)
  • Vrijdag 9 december: bekendmaking uitslag ledenraadpleging
  • Donderdag 22 december: bekendmaking conceptkandidatenlijst
  • 14/15 januari 2017: congres, vaststellen kandidatenlijst
  • 15 maart 2017: verkiezingen Tweede Kamer