29 februari 2016

Onderzoeksrapport ‘Haren Zelfstandig’

Haren zelfstandig moet niet alleen een wens zijn, maar vooral ook een verantwoorde keuze. Van belang is een degelijk perspectief naar de toekomst toe. Een gemeente is tegenwoordig immers verantwoordelijk voor een veelheid aan taken mbt jeugd, gezondheid, werk, het sociale domein. Op kosten van de Provincie onderzocht Buro B&A de stand van zaken. In maart uitslag en bespreking.

De onderzoekers van B&A peilden in vier verschillende themabijeenkomsten de meningen op het gebied van Burgerschap, op het vlak van Sociaal en veilig, mbt  Economie en  het Ruimtelijk-fysieke aspect. De gemeente: ” Omdat de gemeente niet alle organisaties en burgers kan uitnodigen is per bijeenkomst een select gezelschap uitgenodigd dat representatief is aan onze samenleving.”

Presentatie
Op  maandag 14 maart presenteert de B&A groep haar onderzoeksrapport.  De B&A groep heeft de aspecten van zelfstandigheid van Haren verkend. Er is gelegenheid om aan de opstellers vragen te stellen.

Raadscommissie
Op maandag 21 maart bespreekt de raadscommissie dit rapport van de B&A groep.

Raadsvergadering
Op dinsdag 29 maart staat de verkenning Haren Zelfstandig op de raadsagenda.