Door op 15 december 2015

Nesciopark, PvdA op 14 december in de Raad

Voortschrijdend inzicht of achteruitgang? Het verloop en vragen.

PvdA over het Nesciopark

Verloop van inzichten:

Raadsbericht op 14 maart 2011:
Het bestemmingsplan is op 26 januari 2006 gedeeltelijk goedgekeurd door het college van GS. GS hebben goedkeuring onthouden aan: ‘Landgoed’, “Groenvoorzieningen’, ‘Water’ en ‘Woon- en bedrijfsdoeleinden’. Aan vrijwel alles is dus goedkeuring onthouden.

Het college zegt de raad toe om binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig het GS-besluit. Dit zal in het derde kwartaal van 2011 gebeuren.

Raadsvoorstel 26 mei 2015, 4 jaar later:
De raad moet een beheersverordening Nesciopark vaststellen. Het bestemmingsplan uit 2005 is na 10 jaar verlopen en er was in deze 10 jaar kennelijk geen tijd om het bestemmingsplan aan te passen. Terwijl dit de raad in 2011 was toegezegd.

De raad stelt, noodgedwongen en op het laatste moment aangeleverd, een beheersverordening vast. Maar zegt het college in het raadsvoorstel:

 • Er worden op korte termijn geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien;
 • De beheersverordening op korte termijn zal worden opgevolgd door één integraal bestemmingsplan.

Collegebesluit 18 augustus 2015:
College besluit om in dat nieuw op te stellen bestemmingsplan een verruiming voor bedrijven:

 • College wil bedrijven ook uit een hogere milieucategorie dan klasse 1 en 2 toestaan;
 • College wil verplaatsing of nieuwbouw van een tankstation met oa. LGP;
 • College wil uitbreiding van verschillende vormen van horeca op het Nesciopark.

Dit collegevoorstel roept de volgende vragen op:

 1. bij het kopje communicatie: geen communicatiemiddelen inzetten. Waarom niet? Waarom wilt u de Klankbordgroep, omwonenden en burgers niet over uw plannen informeren?
 2. Waarom komt het college op 18 augustus (datum van het advies was 30 juni, 3 dagen nadat de beheersverordening van kracht werd!) opeens met een uitgewerkt plan voor nieuwe doelgroepen en heeft u dat de raad op 26 mei onthouden?
 3. Waarom stelt u nu het maken van een nieuw bestemmingsplan uit?

Raadsvoorstel 14 december 2015:
In 2005 is er een beeldkwaliteitsteam opgericht. Dit Kwaliteitsteam vervult de rol van welstandscommissie c.q. brengt een welstandsadvies uit aan burgemeester en wethouders over aanvragen om een bouwvergunning. In het Kwaliteitsteam zitten bewoners uit de Molenbuurt.

Zonder dat de bewoners in het Kwaliteitsteam dit wisten, wordt nu door het college voorgesteld om het Kwaliteitsteam op te heffen. Communicatie met inwoners is erg belangrijk stelt dit college…..

Was het college juichend over het betrekken van een bewoner bij de Meihorst-locatie om mee te praten met leden van de welstandscommissie, dit wordt de leden van het Kwaliteitsteam nu onthouden.

Vragen:

 • Kunt u zich voorstellen dat de leden van het Kwaliteitsteam en bewoners van de Molenbuurt boos, verontwaardigd en ongerust zijn over de manier waarop u met hen communiceert?
 • Dat ze ongerust zijn over u plannen om bedrijven uit een zwaardere milieu- categorieën en de nieuwbouw van een tankstation met LPG op het Nesciopark toe te staan?
 • De Milieu Advies Raad heeft u, ondanks eerdere toezeggingen van het college om de MAR vaker en vroegtijdiger in te schakelen, niet betrokken bij deze plannen. Gaat u dit alsnog doen?
 • Er is een Groninger smartlappenband met de naam “Diep Triest”. Optreden boeken?

Ton Sprenger
Fractievoorzitter PvdA