10 mei 2015

Moederdag

10 Mei is Moederdag en  9 Mei is de ‘Dag van Europa’.
Hoe hebben die twee dagen sterk met elkaar te maken?

Paul Tang in zijn Zondagsbrief

Europa is de moeder van onze vrijheid
De Dag van Europa markeert namelijk het startschot voor de Europese samenwerking, zoals we die nu kennen.

Moedig
Op  9 mei was het precies 65 jaar geleden, dat de toenmalige Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman uitsprak dat alleen samenwerking een eind kon maken aan het bloedvergieten op het Europese continent.
Zijn toespraak was moedig. Europa lag in puin, niet in de laatste plaats vanwege de slepende rivaliteit tussen Frankrijk en Duitsland. Nog maar vijf jaar na het einde van die verwoestende Tweede Wereldoorlog stak de Franse minister met zijn ‘Schuman-verklaring’ de helpende hand uit naar de Duitsers. Met de boodschap:  ‘Alleen samen komen we verder’.
Met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd de weg geopend naar de Europese Unie zoals we die nu kennen.

De Europese geschiedenis voorheen was een verhaal over loopgraven en gaskamers, discriminatie en vernietiging, verzet en onderdrukking, dus over oorlog en vrede en over de Hongerwinter.
Hoe gelukkig mogen we zijn dat dit geweld tot het verleden behoort, en dat we in vrijheid en vrede mogen leven.
Europa is dus voor mij ook het verhaal van strijd. Strijd voor vrede en vrijheid, maar ook strijd voor een economie waarin de mens boven de markt uit gaat. Voor een samenleving waarin iedereen op basis van zijn eigen kwaliteiten alle kansen krijgt. Voor een Europa dat werkelijk democratisch is en de rechten van eenieder respecteert.

Volksverlakkerij, dat  #grexit en #brexit
Ik word dan ook onrustig en ongerust als ik hoor over #grexit en #brexit. Het is volksverlakkerij om te denken dat problemen ophouden te bestaan als een land uit de euro of uit de Unie stapt. En vooral dat we daardoor een betere Europese Unie zouden krijgen. Natuurlijk kun je zaniken en zeuren over Europa, over Brusselse regels, of wat dan ook. Dat doe ik ook. Maar ik doe dat om de Europese samenwerking sterker en socialer te maken.

Dat doe ik op 9 mei, op de ‘Dag van Europa’, dat doe ik op 10 mei, op Moederdag. Dat doen we met zijn allen. Morgen en alle dagen erna.
Omdat Europa de moeder van onze vrijheid is.
Hartelijke groet,
Paul Tang voorzitter PvdA fractie Europarlement

De complete brief van Paul:

Moederdag