14 maart 2017

Den Haag beoordeelt herindelingsadvies ook zonder Harener begroting

Bericht uit het Dagblad van het Noorden – 14 maart 2017

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wacht niet op Gedeputeerde Staten van Groningen (GS) voor het beoordelen van het herindelingsadvies van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De minister ziet geen reden te wachten tot GS de Harener begroting van 2017 heeft goedgekeurd.

Dat liet de minister maandag weten. Hij beantwoordde daarmee kamervragen van kamerlid Jacques Monasch van 17 februari.

Monasch stelt zich in zijn vragen kritisch op tegenover GS. Hij wil onder meer weten of GS de minister hebben ingelicht over hun besluit om de beoordeling van de Harener begroting voor 2017 uit te stellen. Bovendien vraagt Monasch aan Plasterk of hij het herindelingsbesluit zal uitstellen tot na een besluit over de begroting is genomen.

Plasterks antwoord op beide vragen is kort en krachtig: „nee”. Plasterk schrijft geen relatie te zien tussen de provinciale goedkeuring van de begroting en de landelijke besluitvorming omtrent het herindelingsadvies.

Monasch twijfelt ook aan de manier waarop GS de, volgens Monasch „in evenwicht zijnde”, Harener begroting zal beoordelen. Daarom vraagt hij minister Plasterk welke waarborgen er zijn dat de beoordeling eerlijk zal verlopen en wat de gevolgen zijn mocht hieraan worden getwijfeld.

Plasterk veegt de twijfels bij voorbaat van tafel: „Ik heb geen enkele aanleiding om eraan te twijfelen dat de provincie de beoordeling van de gemeentelijke begroting adequaat zal uitvoeren”, schrijft hij. „Zoals aangegeven is er bovendien naar mijn oordeel geen relatie tussen het provinciale verdagingsbesluit en de voortgang van een eventuele gemeentelijke herindeling.”

Plasterk schrijft ook zich zeker te willen houden aan de wettelijke termijn en een eventueel herindelingsvoorstel binnen vier maanden aan de ministerraad voor te leggen.

Het artikel