24 augustus 2016

Minister wil geen vertraging meer bij herindeling Haren

Het kabinet gaat niet in op het verzoek van de gemeente Haren om het herindelingsbesluit van de provincie te schorsen of te vernietigen. Dat schrijft plaatsvervangend minister Stef Blok van Binnenlandse Zaken aan de gemeente.  Zie de brief van Blok. Met dank aan het altijd wakkere RTV-Noord op dit onderwerp.

NB: PROBLEMEN met bereikbaarheid van RTV-Noord? Klik aan
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KZNWf4jocogJ:www.rtvnoord.nl/nieuws/166954/Minister-wil-geen-vertraging-meer-bij-herindeling-Haren+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b

Bericht RTV-Noord + Brief van de Minister

Regie
De gemeente Haren verzocht op 21 juli in een brief om ten eerste het provinciebesluit om de ‘arhi-procedure’ te beginnen, te vernietigen. Die procedure houdt in dat de provincie de regie over de herindeling overneemt van de betrokken gemeente.Verder wilde Haren dat ook het definitieve herindelingsbesluit zou worden geschorst of vernietigd. Met dat verzoek wil Haren onder de gedwongen fusie met Ten Boer en Groningen uit komen.

Begrijpelijk
Minister Blok stelt vast dat het besluit van het provinciebestuur om de regie over de herindeling over te nemen en vervolgens te kiezen voor een fusiegemeente van Groningen, Ten Boer en Haren begrijpelijk is, gezien de beperkte financiële draagkracht van Haren.Haren beroept zich in zijn bezwaar op de Grondwet en op het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Maar het provinciebestuur heeft volgens Blok helemaal gehandeld volgens de regels.

Vooruitlopen
Overigens betekent het afwijzen van dit verzoek nog niet dat Blok instemt met een eventuele fusie van de drie gemeenten. Daar wil hij nu nog niet op vooruitlopen, omdat dat herindelingsadvies eerst nog door Provinciale Staten moet worden aangenomen.

Lees hier de brief van minister Blok aan de gemeente Haren.
Door: RTV Noord