17 maart 2016

Maak kennis met Annette Harder

U bent 24 maart om 20.30 uur welkom bij een lezing van Annette over Democratie. Kerklaan 5, in het gebouw van Torion.

Lezing

Athene onder vuur. Annette Harder vertelt over de bedreigingen en valkuilen van een democratische samenleving, 2400 jaar geleden.

Annette Harder

Annette is geboren in Den Haag. Zij groeide op in een vakbondsmilieu en haar voorbeeld en inspiratie is nog steeds vooral haar vader en de manier waarop hij als vakbondsbestuurder vanuit een sterke sociale bewogenheid opereerde.

Annette heeft Klassieke Talen gestudeerd in Groningen en Oxford en werkt, na tijdelijke banen in Hamburg, Utrecht en Groningen, sinds 1991 als hoogleraar Grieks aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1991 woont zij in Haren. In haar onderwijs benadrukt ze tegenover de studenten vaak dat een van de waardevolle aspecten van oude teksten is dat ze je over actuele zaken op een nieuwe en onthullende manier kunnen laten nadenken. Verder heeft ze veel plezier in het werken met jonge mensen en met collega’s in binnen- en buitenland en schrijft ze graag boeken en artikelen op haar vakgebied.

Naast haar werk is Annette begin tachtiger jaren in Utrecht politiek actief geweest bij de EVP, een van de voorlopers van Groenlinks. In 2011 is zij na jaren op de PvdA gestemd te hebben lid geworden om een daad te stellen (hoe klein ook) tegenover de toenemende verrechtsing en het populisme in de maatschappij. Sinds 2011 is zij ook actief in het bestuur van de PvdA in Haren, eerst als secretaris, daarna tot november 2015 als voorzitter. In september 2015 is zij geïnstalleerd als plaatsvervangend commissielid.

Annette vindt het fijn als ze met mensen enthousiast en harmonisch kan samenwerken en merkt dat dat tot resultaten leidt. Voor de bewoners van Haren zou zij graag zien dat zij optimaal kunnen profiteren van goede en goed toegankelijke voorzieningen op die gebieden waar hun behoeften liggen, of dat nu zorg, onderwijs, sport en cultuur, winkelaanbod of groen betreft. Speciale aandacht moet daarbij volgens haar uitgaan naar degenen die, om wat voor reden dan ook, extra steun en zorg nodig hebben. Voor de gemeenteraad hoopt zij dat die er toenemend in zal slagen in goede harmonie en met wederzijds respect te spreken over de zaken die aan de orde komen: een open discussie op basis van argumenten, zonder vooringenomen standpunten, zou Haren veel goeds kunnen brengen.

17 maart 2016

Installatie Annette 20150928