11 oktober 2014

Leefbaarheid

Eenrum en Bellingwedde vragen de zusterafdelingen van de PvdA dringend aandacht voor de dreiging die uitgaat van schaalvergroting in de intensieve landbouw en veehouderij. Kernbelangen: leefbaarheid, behoud van landschap en natuur, vitale levensvoorwaarden als bodem, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, gezondheid en klimaat.

Aanleiding en argumenten:

VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse verwacht dat melkveehouders in Groningen hun bedrijf fors kunnen uitbreiden. Vorig jaar maart, zo stelt Mirjam Wulfse, dreigde de meerderheid van de Provinciale staten de melkveehouderij op slot te zetten op een bouwblok van ten hoogste twee hectare.

De fractievoorzitter van de VVD pikte dit niet en heeft haar coalitiepartner, de PvdA, dit dan ook laten weten.
Het gevolg, van deze achterkamer politiek  is dat de provincie Groningen nu ruimte tot 4 hectare aan intensieve veehouderij biedt en de verantwoordelijkheid legt bij gemeenten.

Het is niet de bedoeling om Groningen op slot te doen voor de agrarische sector, maar er behoren grenzen, en zo nodig beperkingen te worden gesteld aan grootschalige ontwikkelingen in landschappen die naar hun aard en geschiedenis te kleinschalig en te kwetsbaar zijn om grootschalige bedrijvigheid te kunnen verdragen.

Wij vragen onze zusterafdelingen van de PvdA dringend aandacht voor de dreiging die uitgaat van schaalvergroting in de intensieve landbouw en veehouderij

Wij vragen u het gesprek aan te gaan binnen uw afdeling en uw gemeenteraad

Wij vragen onze zusterafdelingen van de PvdA onderstaande toelichting over te nemen en ter kennis te brengen van de fractie van de PvdA in de provinciale staten en de pers om op dit thema een wezenlijke bijdrage te leveren aan het provinciaal verkiezingsprogramma 2015.

Lees de volledige brief.
2014-10-05 Bouma Dijksterhuis leefbaarheid 1
De afdelingen Eenrum en Bellingwedde