4 juni 2016

Kort de eind-conclusies uit de rapporten

De conclusie van B&W Haren , opsteller van Haren Beterr

De conclusie van de onderzoekscommissie herindeling onder leiding van Hayo Apotheker.

B&W Haren (Michiel Verbeek) : Met Haren Beterr zijn er genoeg mogelijkheden om de zwakke punten in het rapport van B&A te verhelpen. De financiën zijn op orde. Er is geen reden voor Haren om de zelfstandigheid op te geven. Het Beterr staat voor: Bestuurskracht, Evenwichtig, Toekomstbestendig, Eigen, Robuust en Regionaal.

Onderzoekscommissie herindeling, ingesteld door Gedeputeerde Staten en Onderzoek Deloitte:
Een samenvoeging van de gemeente Haren met Groningen en Ten Boer is goed voor Stad en Ommeland. Aankoersen op zelfstandigheid is niet Verstandig. Zie update RTV-Noord.