29 juli 2015

Ken je PvdA-er Nico Schrijver?

Maak kennis met hem. Lees zijn reactie op het veto van Rusland met betrekking tot onderzoek naar MH-17. Het is de moeite waard.

Nico Schrijver zit voor de PvdA in de Eerste Kamer. Hij is hoogleraar internationaal recht, vandaar dat zijn mening over het veto van Rusland met betrekking tot een tribunaal extra interessant is. Komt het nu ooit nog tot waarheidsvinding en berechting?

Nico in een artikel van de NOS.
Maakt het veto van Rusland voor een tribunaal verdere waarheidsvinding en berechting onmogelijk? Hoe kun je daar nog mee omgaan?
http://nos.nl/artikel/2049539-internationaal-mh17-tribunaal-beste-optie-na-veto-rusland.html

Nico’s drijfveer:
In de Eerste Kamer zet ik mij met overtuiging en passie in voor gelijkberechtiging van een ieder. Dit in de geest van het prachtige artikel 1 van onze Grondwet en ook onze internationale mensenrechtenverplichtingen. Daartoe behoort uiteraard ook gelijkberechtiging van allen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Ook in mijn internationale werk als lid van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties op economische, sociale en culturele rechten van de mens, zet ik mij volop in voor deze gelijkberechtiging en spreken wij daar keer op keer nationale overheden op aan.

Ik vind dat gelijkberechtiging van alle LHBT’s* ook een vast bestanddeel van onderwijsprogramma’s moet zijn opdat klassieke stereotypen die vaak de basis van discriminatie worden, zo vroeg mogelijk bestreden worden. Ik zal dat steeds zowel in mijn Eerste Kamerwerk als in mijn VN-werk naar voren blijven brengen.
[*LHBT = Lesbisch, Homo, Bisexueel, Transgender]

Daarom is Nico’s partij de Partij van de Arbeid!

Nico’s loopbaan
Van de website “Parlement en politiek”