6 oktober 2015

Kasteelbijeenkomst – voor Groninger PvdA-leden.

PvdA gewest Groningen schreef een vergadering uit. Voorheen werd die gehouden aan de Melkweg 1 in Groningen, “het Kasteel”,  vandaar de naam. Nu was de locatie iets soberder. Piet Notebomer doet verslag van 3 oktober.

Zaterdag j.l. ben ik als “afgevaardigde” van Haren naar de Kasteelbijeenkomst geweest van het gewest. De relatie tussen een kasteel en de PvdA is mij overigens nog niet helemaal duidelijk.
Een “socialisten lunch” (broodje kaas, broodje ham en soep) stond klaar. Prima verzorgd dus..

Oppositierol
De inleiding werd gedaan door Romke Visser met een inspirerende speech en na dit plenaire gedeelte werd het gezelschap gesplitst in drie groepen. Romke deed uit de doeken dat een oppositionele rol toch iets anders is dan het draaien aan de knoppen, zoals de partij dat gewend was. De bedoeling van de bijeenkomst was om aantal programmapunten op te roepen waarmee de PvdA de komende jaren (?) haar rol in de Staten vorm kan geven. Ik was ingedeeld bij de groep die werd geleid door Laura Broekhuizen (Oldambt).
Nu zitten we binnen de partij nooit verlegen om meningen en standpunten en de behoefte om die te ventileren is ook ruimschoots aanwezig. De structuur van de discussie was dus wat diffuus..
Maar een aantal (m.i.) zinnige suggesties kwamen er wel.

Krimp en bezuiniging
Laat niet ieder dorp de bezuinigingen en de krimp te lijf gaan (samenvoegen van dorpshuis bibliotheek en gezondheidscentrum b.v.) maar laat een alomvattend plan voor de hele regio de problemen oplossen.
Sjak Rijploeg kwam met het voorstel om de gasleidingen die aan het einde van hun levensduur zijn (de meeste) aan te pakken en te vervangen om de werkgelegenheid te stimuleren. Uiteraard waren de krimp en de werkgelegenheid de hoofdthema’s terwijl de bevingen minder prominent in de belangstelling waren.

Inbreng Piet
Ik heb nog aangegeven dat men wat creatiever om zou kunnen gaan met allerlei belemmerende regels, gedachtig aan de grote jeugdwerkloosheid in de jaren tachtig. Het was toen een groot probleem om leerlingen als werknemer geplaatst te krijgen (je raakt zo’n leerling nooit weer kwijt) en de oplossing werd toen gevonden in de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beperken tot de studieduur en de werkgever een fikse loonkosten-subsidie te geven. En het werkte.

Verder heb ik gezegd dat de PvdA nooit gebrek heeft aan fraaie plannen maar dat het “product” ook verkocht moest worden en naar mijn idee ontbreekt dat gevoel te veel. Maar er gloort hoop want er wordt een commissie (?) gevormd om de relatie met de media te verbeteren en ook assertiever te benaderen.

Marianne Besselink, de nieuwe burgemeester van het Gelderse Bronckhorst, leidde de middag en verder waren de Kamerleden Henk Nijboer en Tjeerd van Dekken ook aanwezig.

Het was vroeg afgelopen (half drie) en het weer nodigde sterk uit voor een terrasje, dus eind goed al goed.
Piet Notebomer