18 november 2016

Jos Stroomer: SAMEN een stip aan de horizon zetten!

Politiek en bestuur is een kwestie van het afwegen van belangen. Dat is moeilijker dan vaak gedacht wordt maar wel héél belangrijk. En je moet bepalen wat daarbij je stip aan de horizon moet zijn.

Voorzitter Theo bedankt Jos voor zijn grote betrokkenheid.

Meerdere belangen in het geding
De meeste onderwerpen in de raad raken meerdere belangen: belangen van omwonenden, financieel belang van de gemeente, milieubelang, bestuurlijke belangen… al deze zaken moeten worden gewogen. En elke politieke partij geeft daarin eigen accenten. Dat betekent soms ook water bij de wijn kunnen doen.

Jos ziet het als de taak van een politicus en bestuurder om al die belangen onder woorden te brengen in de raad, afwegingen te maken en te beargumenteren en tenslotte te kiezen en te stemmen. Jos over zijn 28 jaar bij de PvdA Haren: “Soms had ik het zweet op mijn rug staan. We bleven na de raadsvergadering nog na voor een drankje en evalueerden de vergadering. Dat was nuttig en we konden elkaar weer in de ogen kijken”.  Hoe is dat tegenwoordig?

Blik op de toekomst
De grote inspiratiebron van Jos is nog steeds Joop den Uyl.  Joop, gedreven, met het blik op de toekomst. Den Uyl zei altijd: “Een schip dat zonder koers vertrekt, komt als wrakhout terug.”
Het gaat in de politiek om de vraag: in welke maatschappij willen we leven. De spreekwoordelijke stip op de horizon. Die focus spreekt Jos erg aan. “Wat wil je bereiken binnen de gemeente politiek? Bij voorbeeld een gezond leefklimaat, goede educatieve- en culturele voorzieningen, ook voor de kleine beurs”.

Tot 2010
Jos: “Van 2002 tot 2010 probeerden de partijen er nog samen uit te komen. Partijen sloten compromissen.

Na 2010 is het individuele belang steeds meer op de voorgrond gekomen. Die stip aan de horizon is steeds meer uit het oog verloren. Achteruit kijkend de toekomst in gaan, zo heb ik dat genoemd.

Verkiezingen van 2014 – Herindeling – Wij-zij tendens
Dit ziet Jos als een keerpunt: ” Er worden angstbeelden gecreëerd en die spelen steeds vaker een rol in de discussie. De ander als boeman, de slechterik. Er wordt niet meer gediscussieerd, belangen afgewogen, nee: er worden slechts stellingen geponeerd. In de discussie over de herindeling staan partijen steeds meer tegenover elkaar en ze luisteren niet meer naar elkaar.
Een deel van de raad laat zich leiden door een groep mensen die zich goed weet te organiseren en presenteren. Het is Wij tegenover Zij. De voorlichtingsavond in het Postiljon Hotel in Haren is hier een goed voorbeeld van. Een goede discussie werd uitgesloten. Mensen hadden stickers op hun kleding staan: men was voor of tegen. Ook heeft het college geprobeerd de rol van de provincie te schrappen: Het college van B&W vraagt minister Plasterk om de herindelingsprocedure te stoppen. Ik kreeg plaatsvervangende schaamte. Men vraagt de minister een wet buiten werking te stellen in een provincie in Nederland……..”

Evenwichtige beoordeling – 2 sporen
“Natuurlijk zou het mooi zijn als Haren zelfstandig kan blijven. Dat willen we allemaal eigenlijk wel. De meeste mensen hebben een hang naar een kleine overzichtelijke samenleving. Maar is dat nog financieel haalbaar en bestuurbaar in het licht van zwaardere taken? Het was dan ook een prachtig idee om twee sporen te volgen: één gericht op zelfstandigheid van Haren, de ander op een herindeling met Groningen en Ten Boer. Aan het eind van het traject kunnen de twee sporen vergeleken worden. Een evenwichtige beoordeling is dan mogelijk.
Helaas is dat punt niet  bereikt: het college heeft zich teruggetrokken uit het spoor voor de herindeling. Voor het tweede spoor hebben we nog steeds geen concrete voorstellen gezien om Haren zelfstandig te laten voortbestaan. Maar ondertussen zijn er wel vier rapporten die uitwijzen dat het heel moeilijk gaat worden, dan moet je die rapporten ook mee wegen. De wereld verandert, ook als je dat niet wilt.

Ook het COELO rapport roept op tot waakzaamheid. Daarin staat duidelijk dat de voorzieningen op de tocht komen te staan, de belastingen in de komende jaren verhoogd moeten met 13 miljoen als Haren zelfstandig blijft. Je zult maar wonen in een zelfstandig Haren als gezin met kinderen die willen sporten, muziekles willen hebben of naar de bibliotheek willen gaan. Het zal erg duur worden voor die mensen. Ik vrees dan ook dat als Haren zelfstandig blijft de onderkant van de samenleving het heel erg zwaar gaat krijgen.

Het meest noodlottige scenario is dat Haren eerst bezuinigt en vervolgens toch bij Groningen wordt ingedeeld. Groningen neemt dan een kale gemeente over. Het tweesporenbeleid was een mooie insteek. Je had een doel voor ogen en een wegingsmoment gecreëerd. Het is dan ook een historische fout om je terug te trekken uit een dialoog over de toekomst van Haren.”

Jos Stroomer

Jos is in Alkmaar geboren op 25 april 1948. Na een studie in Amsterdam (HEAO en UvA economische sociologie) heeft hij zich, via een omweg in Zoetermeer, gevestigd in Noordlaren. Vanaf 1982 tot mei 2012 werkte Jos bij de Provincie Groningen. Hij bekleedde  posten op o.a. het gebied van welzijn (algemene coördinatie)  milieu (coördinator van het team afvalbedrijven. van de afdeling Milieuvergunningen) en economische zaken (deelnemingen bedrijven, later projectleider internationale projecten).

Jos Stroomer verlaat na 28 jaar de Harense politiek. Na 34 jaar wonen in zijn geliefde Noordlaren keert hij terug naar zijn geboortestad Alkmaar.

Vanaf zijn 19e was Jos al geïnteresseerd in de politiek. Een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving en aan het welzijn van mensen, dát waren en zijn nog steeds zijn idealen. Hij sloot zich aan bij de PSP, maar verliet deze club al snel omdat daar nauwelijks werd gediscussieerd. In 1986 werd Jos actief lid van de PvdA. Hij organiseerde discussieavonden, over o.a. afvalbeleid, minderhedenbeleid, en inrichting van de dorpskern, ruimtelijke ordening, hij nam deel aan het fractieberaad, werd afdelingsvoorzitter om uiteindelijk van 2002 tot en met 2010 raadslid te worden en fractievoorzitter.

Na zijn twee raadsperiodes vond Jos ruimte om bij te dragen aan cultuur in Haren en omgeving. Hij werd medewerker van de stichting Culturele Raad Haren, voorzitter van de commissie podiumkunsten.
Maar tot de laatste dag in de gemeente Haren bleef hij nog beëdigd plaatsvervangend commissielid in de Harense raad en bleef daardoor betrokken bij het wel en wee van Haren. En via internet blijft hij dat ook. Op 24 november 2016 nemen we op de Algemene Ledenvergadering echt afscheid.

Jos: “Het was een zeer leerzame periode, ik kan het iedereen aanraden. Blijf niet aan de kant zitten, probeer een raadszetel te krijgen”

Voorzitter Theo Sieling:   Beste Jos

1-theo-sieling

Ik spreek je hier toe als voorzitter van de afdeling, oud raadslid die 4 jaar intensief met jou heeft samengewerkt en bovenal al vriend.

Op 1 september j.l. is er een einde gekomen aan bijna 30 jaar Jos Stroomer en de PvdA Haren.
Want toen ben jij verhuisd naar onze zuiderburen van Tynaarlo, naar de Groeve.
Ik weet niet of onze partijgenoten jou daar al in de armen hebben gesloten, zoals wij dat wel doen met nieuwe leden? Mijn inschatting is dat ze je met rust hebben gelaten en als ze je wel gevraagd zouden hebben dat jouw antwoord “nee ik doe even niet mee” zou zijn geweest.

In de afgelopen 30 jaar heb je bijna alle functies in de afdeling vervuld die er mogelijk zijn.
Voorzitter van de afdeling, raadslid, fractievoorzitter, commissielid en plaatsvervangend commissie lid. Alleen het wethouderschap ontbreekt daar aan, maar laten we maar zeggen dat ik dat voor jou gedaan heb.

Jos, jouw betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken is groot zoals armoede, economie, oorlog en vrede, cultuur en zo kan ik nog wel even door gaan. En bij al deze vraagstukken wordt je gedreven door het opkomen voor de zwakkere. Dat is kenmerkend voor jou en daarom ben jij ook zo nauw verweven met de beginselen van onze partij.

In de tijd die je hebt lees je veel, vooral over de onderwerpen die ik zo-even noemde. Daardoor ontwikkel jij je nog elke dag en ben je een graag geziene en vooral gehoorde gast.
Je kan over veel zaken spreken met verstand en betrokkenheid.
Met Jos is het nooit saai.

Ik herinner mij de ALV waarbij de lijst voor de verkiezingen in 2002 moest worden vastgesteld.
Jij stond als voorstel van het bestuur op een net niet verkiesbare plek.
Maar vanuit de leden kamer er zoveel stemmen op jou dat je een plekje hoger kwam en uiteindelijk in de raad. Dat was het begin.

Is het fractievoorzitterschap jouw hoogtepunt in de politieke loopbaan Jos?
Ik heb dat van nabij mee mogen maken.
Fractievergaderingen waar jij ogenschijnlijk moeiteloos de fractie op een lijn bracht bij moeilijke onderwerpen. Een fractie van 4 raadsleden en Constantijn als steunfractielid. Anje als wethouder.

Uiteenlopende types en veel personele wisselingen.
Overleg met andere fracties en – ik herinner het me nog heel goed omdat ik erbij was – de breuk in het college toen de VVD besloot uit de coalitie te stappen.
Tsja, Haren heeft wat meegemaakt de afgelopen 10 jaar.

Spannend vond je altijd de begrotingsvergaderingen. Niet alleen omdat die belangrijk zijn, maar vooral omdat dan van jou gevraagd werd om scherp te zijn in het debat. En scherp was je op die momenten. Ik weet niet hoe goed je na die vergaderingen sliep, maar wel dat je de dag erna erg benieuwd was naar het cijfer dat Jan Schlimbach jou in het dagblad van het noorden gaf.
Met dat cijfer deed je mee in de top en daar was je best trots op.

De laatste periode was je plaatsvervangend commissielid. Of moet ik het woordje plaatsvervangend maar weglaten? Je was er zo vaak.
Jouw inbreng was ook in die periode inhoudelijk en genuanceerd, terwijl dat de eerste periode is dat we als PvdA in de oppositie zitten. Ook kenmerkend voor jou.

Jos, via Tynaarlo ga je naar jouw geboortestad Alkmaar. Je hebt daar een mooi appartement gekocht en gaat genieten van wat dat gebied jou te bieden heeft.
Een grote stap, maar dat zegt misschien meer over mij dan over jou.

Ik hoop dat je Haren nog een beetje blijft volgen bv de vraag naar de bestuurlijke toekomst.
We gaan je missen, dat weet ik zeker. Welkom blijf je altijd.

Het ga jullie goed!

Namens de afdeling Haren, Theo Sieling