Door op 28 april 2015

Afscheid van Janny Vlietstra

Ton Sprenger verwoordde namens de gemeenteraad de betekenis van Janny voor Haren.

Janny was in Haren waarnemend burgemeester tot 1 mei 2015. Ze is lid van de PvdA. Na haar komt weer een VVD-waarnemer: Pieter van Veen.

Ton sprak namens de raad:

Geachte Voorzitter, beste Janny,

Namens de fracties in de gemeenteraad van Haren is mij gevraagd je toe te spreken.

Ruim twee jaar geleden gingen we als fractievoorzitters vanuit de raad het gesprek aan met de Commissaris van de Koning voor een waarnemend burgemeester. Graag met:

  • ruime ervaring in het openbaar bestuur
  • affiniteit met de bedrijfsvoering in het gemeentelijke, politieke en ambtelijke bedrijf
  • ervaring met gemeentelijke herindeling
  • kennis van en affiniteit met het gebied.

En de deur in het provinciehuiskamertje ging open en daar was je!

Janny: en jij bént een ervaren en kundig bestuurder: raadslid en later wethouder in Leeuwarden, burgemeester in Winschoten, gedeputeerde in Drenthe, waarnemend burgemeester in gemeenten De Wolden en in Marum en lid van de Eerste Kamer. En al die ervaringen kwamen je zeker van pas in het Harense.

Je kwam in een turbulente en onrustige tijd: diverse burgemeesterswisselingen, diverse politiek beladen dossiers die op een afronding wachtten, een raad met niet altijd de beste verhoudingen,
en een dossier over de herindeling. Als voorzitter van de raad bleek direct je deskundigheid en kennis van de bestuurlijke mores.
Een prima eigenschap was ook de rust die je tijdens vergaderingen uitstraalde: aandacht voor het onderwerp, kijken of alle aspecten goed aan bod zijn gekomen en dan de stemming.

Ondanks al deze ervaring, bleven wij als raad lang doorvergaderen. En dan probeerde je het wel, om tegen 23.00 uur te stoppen, zoals afgesproken, maar als we nu toch nog de laatste twee agenda- punten behandelen, kort graag, dan hebben we de agenda afgehandeld. Helaas namen wij als raad alle tijd… en wilde je graag afronden. Zeker als dan de volgende dag de eerste trein vanuit Winschoten gehaald moest worden om op tijd in de Eerste Kamer te zijn, dan viel je uiterlijke rust en kalmte in de steeds later wordende raadsuurtjes te prijzen!

Die uiterlijke kalmte en die bestuurlijke ervaring maakten ook dat je met rust en waardigheid de herindelingsdiscussie in ging. Volle zalen, waarbij de emoties hoog opliepen en er ook minder vleiende woorden aan jouw adres werden gericht. In die discussies gaf je duidelijk aan dat je een opdracht van de raad uitvoerde over de voorgenomen herindelingskeuze. Je liet de mensen stoom afblazen, gaf ruimte aan emoties en liet zien waarom keuzes gemaakt werden. Dit proces was zeker niet gemakkelijk!

Een andere volle zaal trok de realisatie van een azc in Onnen. Aan ons als raad gaf je aan dat er een aanvraag lag van het COA om een azc in Onnen te vestigen, dit gezien de steeds toenemende stroom vluchtelingen die totaal ontheemd waren. Janny: jouw inbreng, jouw betrokkenheid waarin je je zelf liet zien als een sociaal bewogen burgemeester: dat heeft bij ons als raad diepe indruk gemaakt.

Als raad maakten wij jou vooral mee in de rol van voorzitter in de raad, maar je was ook voorzitter van het college en je vervulde de rol van burgemeester voor onze inwoners en in diverse overlegorganen.

Je was een burgemeester voor al onze inwoners en je toonde daarbij je sterke betrokkenheid bij zowel feestelijke als verdrietige momenten. En dat gebeurde niet alleen vanuit je ambt: je was en bent sociaal bewogen en betrokken bij de mensen.
In bestuurlijke overleggen had je volop aandacht voor openbare orde en veiligheid: daar heb je voor Haren sterk op ingezet, soms achter de schermen, soms ook voor de schermen rondom de locatiekeuze voor de nieuwe brandweerkazerne. Het zal je niet gemakkelijk zijn gevallen, om dit voorstel terug te nemen en nog verder te gaan onderzoeken, terwijl je overtuigd was en bent van de voorgestelde locatie. Doch dan komt de bestuurder in je naar boven die het besluit van de raad uitvoert.

Janny, genoeg anekdotes, genoeg verhalen en genoeg ervaringen om mee naar huis te nemen na deze twee jaar in Haren. Om thuis aan je man, aan je kinderen en kleinkinderen verder te vertellen.

Janny, dank voor je inzet, je betrokkenheid bij de inwoners, ondernemers, ambtenaren, college en ons als raad. We wensen je alle goeds toe met al je dierbaren.

Ton Sprenger
Haren, 28 april 2015

Ton Spr

Ton Sprenger