11 januari 2015

Inspraak Marten de Jong over Herindeling

20150112_200730Spreker: Marten de Jonge, geboren en getogen Harenaar; was 14 jaar raadslid in Haren waarvan 10 jaar wethouder; was waarnemend burgemeester van Loppersum; heeft veel bestuurlijke ervaring.

Een herindeling is een zeer ingrijpende gebeurtenis.  Als waarnemend burgemeester van Loppersum heb ik mijn bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke herindeling van de provincie Groningen in 1990. Echter is die oplossing niet duurzaam gebleken. Haren is m.i. toen terecht buiten de herindeling gebleven.

We leven nu echter in 2015.

De omstandigheden zijn financieel drastisch gewijzigd. haren is niet meer de rijke gemeente van weleer, waar andere gemeenten met jaloerse blikken naar keken. De komende jaren, dat wijzen de cijfers zonneklaar uit, zulle magere jaren zijn. Kwaliteit leveren aan de burger in de dienstverlening op het gebied van o.a. zorg, milieu, onderwijs en gezondheidszorg vereist een uiterste inspanning van bestuur en ambtenarenapparaat. Daar komt bovenop een belangrijke uitbreiding van het takenpakket van de gemeente. Uit oogpunt van bestuur-dichter-bij-de-burger is dat een goede zaak.Een herindeling is voor Haren dus onontkoombaar om duurzaam de belangen van alle inwoners te kunnen blijven behartigen.

Verstand en belediging

Verandert dan de parel in een droevig stukje glas, zoals o.a. de fractie Gezond Verstand Haren ons wil doen geloven. Dit standpunt getuig van defaitisme. Gezond verstand verkrijg je niet door het opplakken van een etiket. Gezond verstand heb je of heb je niet.

Ik vind dit standpunt ook een belediging voor al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de dorpen Haren, Oosterhaar, Onnen, Glimmen en Noordlaren. Laten diegenen die zich nu zo druk maken voor de zelfstandigheid zich actief inzetten voor het verenigingsleven in de gemeente. De burgers bepalen in de eerste plaats zelf of hun woonplaats een parel is en niet de gemeentegrens is doorslaggevend.
Door actief te zijn in bestaande organisaties, actiegroepen en dergelijke bereik je meer voor de medeburgers dan je tijd verdoen aan oeverloos gepraat, onderzoeken en elkaar vliegen afvangen. Daarbij komt nog dat dit gedoe bakken vol geld kost.

Met wie dan samen gaan?

Hoogezand is geen optie, die fuseren oostwaarts.
Tynaarlo dan? Deze gemeente ligt in de provincie Drenthe en wij komen niet met de pet in de hand.
Ik herinner me nog de affiches in Tynaarlo: “De kop moet Drents blijven”.
Als variant stel ik voor: “Groningers, houd de benen er onder”.
De keuze voor Tynaarlo is een negatieve keuze, gebaseerd op angst voor de stad Groningen en angst is een slechte raadgever.

Conclusie: Raad, Kies voor de variant met Groningen en Ten Boer.