14 augustus 2016

In het belang van heel Haren ???

Ledencommentaar ///  van Piet Notebomer

B&W meent heel Haren te dienen. Daar is wel wat op aan te merken!  Kanttekening van Piet

Piet Notebomer

“Financien van Haren weer onder loep” kopte het DvhN Vrijdag j.l.
De stichting “Burgercomité” heeft het Coelo (centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden) verzocht de financiële gezondheid van de gemeente Haren weer eens te onderzoeken.
Daartoe heeft het Burgercomité een subsidie van 6000 euro aangevraagd bij de gemeente en die is ook toegezegd.

Dan begint het echter toch te wringen.

Is het de taak van de overheid, in dit geval de gemeente, om particuliere actiegroepen te ondersteunen met gemeenschapsgeld?

Kennelijk voelt het college zelf ook aan dat er vraagtekens bij deze geste zijn te zetten, want ze verklaart dat het in het belang van “heel Haren” is.

Is het dit college ontgaan dat in de gemeenteraad , het hoogste orgaan, de oppositiepartijen (ruim 40 % van de raad) voldoende hebben aan de veelheid aan rapporten om zich een gedegen oordeel te kunnen vormen over de financiën van Haren en geen enkele behoefte aan weer een rapport.

De opmerking van het college dat het een onderzoeksbureau is “zonder winstoogmerk”, doet in relatie met het onderzoek potsierlijk aan en doet geheel niet ter zake.
Er van uitgaande dat het Burgercomité hetzelfde beoogt als het college, een zelfstandig blijvend Haren, riekt deze subsidie sterk naar  cliëntelisme.

Piet Notebomer