30 januari 2017

In Haren is beveiliging nodig !?!

Haren op dood spoor: werken aan herindeling blijkt niet zonder gevaar

PvdA fractie in de Raadsvergadering van 30 januari 2017.

Voorzitter,

Met afschuw hebben wij in de pers moeten lezen dat gedeputeerde Brouns, inwoner van Haren, beveiliging nodig heeft vanwege het feit dat hij aan een besluit van Provinciale en Gedeputeerde Staten over de voorgenomen herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer uitvoering geeft.

Met afschuw hebben we in diezelfde pers moeten lezen dat  gedeputeerde Brouns persoonlijk wordt bedreigd, dreigmails ontvangt en dat de Commissaris van de Koning de politie heeft moeten inschakelen om intimidatie door inwoners van Haren.

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het blog van D66 wethouder Verbeek over de Statencommissievergadering op 25 januari over het herindelingsadvies van Groningen-Haren-Ten Boer.

Statenleden worden betiteld als “kritiekloze lakeien”, coalitiepartijen spannen zich volgens D66-er Verbeek niet in voor een “democratisch proces” en de gedeputeerde wordt beticht van het verdraaien van feiten.

Met verontwaardiging lezen we een brief, medeondertekend door wethouder Verbeek van D66, wethouder Stiekema van het CDA en wethouder Sloot van Gezond Verstand Haren, gericht aan de coalitiefracties van Provinciale Staten, waarin woorden als “misleiding” en “manipulatie” worden gebruikt over het voorgenomen herindelingsontwerp.

Dit is niet ons Haren.

Van deze manier van politiek bedrijven nemen wij als fractie van de PvdA nadrukkelijk afstand.

Lammie Schuiling, Ton Sprenger, Annette Harder