23 januari 2016

Huisvesting van Vluchtelingen

Op 16 december 2015 stelden PvdA, GrL en CU vragen aan B&W over de stand van zaken mbt huisvesting van vluchtelingen. De antwoorden van B&W zijn binnen. In Provinciale staten hebben PvdA en GroenLinks ook vragen gesteld.

16 december 2016: “De PvdA is van mening dat er meer vaart moet worden gemaakt met het vergroten van de sociale woningvoorraad, zodat alle wachtenden voor een sociale woning, zowel nieuwe huishoudens als huishoudens met een lager inkomen, sneller kunnen worden bediend en dat voor niemand de wachttijden voor een betaalbare woning mag toenemen.”

Antwoord op schriftelijke vragen PvdA, CU en GroenLinks inzake

Het artikeltje van RTV-Noord