16 december 2015

Hoe staat het met de huisvesting van statushouders?


Vragen PvdA en ChristenUnie en GroenLinks over huisvesting statushouders. 16-12-2015

Aanleiding:
De PvdA kijkt met pijn in het hart naar de steeds groter wordende problemen rondom de huisvesting van statushouders en asielzoekers in Nederland. Het college heeft aangegeven nu al naar extra en naar andere mogelijkheden van huisvesting te moeten zoeken, om aan de taakstelling van het huisvesten van statushouders te voldoen.

De PvdA is van mening dat er meer vaart moet worden gemaakt met het vergroten van de sociale woningvoorraad, zodat alle wachtenden voor een sociale woning, zowel nieuwe huishoudens als huishoudens met een lager inkomen, sneller kunnen worden bediend en dat voor niemand de wachttijden voor een betaalbare woning mag toenemen. Al eerder maakte de PvdA zich bezorgd over de vraag of Haren er in slaagt statushouders voldoende en snel te huisvesten. Dit zodat de totale wachttijd voor sociale huurwoningen niet oploopt, want dat is voor niemand goed.

Vragen:

Hoe ver is het college via de bijgestelde taakstelling met het huisvesten van statushouders over 2015?

U heeft aangegeven in gesprek te gaan met vastgoed/projectontwikkelaars om te onderzoeken of leegstaande kantoorpanden in Haren geschikt gemaakt kunnen worden voor huisvesting, o.a. voor deze doelgroep. Wat is hiervan het resultaat?

U heeft aangegeven deze problematiek in Regio Groningen-Assen-verband aan te kaarten en gezamenlijk via dit verband hierin optrekken. Wat is het resultaat?

Welke maatregelen neemt u om in 2016 de taakstelling huisvesting statushouders te realiseren?

Welke andere acties of innovatieve oplossingen ziet het college voor zich als het gaat om het huisvesten van de statushouders zonder de huidige druk op de woningmarkt verder op te laten lopen?

De provincie heeft een toezichthoudende rol bij de huisvesting van statushouders. Wanneer wij als gemeente Haren niet aan de taakstelling kunnen voldoen, zal de provincie “in de plaats treden” en huisvest de vergunninghouders dan namens burgemeester en wethouders en op kosten van de gemeente.

Vraag:
Heeft u uw zorgen om aan de taakstelling over 2015 en voor 2016 te voldoen,
gedeeld met het provinciebestuur?

Fractie PvdA: Ton Sprenger, Lammie Schuiling
Fractie ChristenUnie: Dieta Praamstra
Fractie GroenLinks: Hans Sietsma, Barbara Snabilié