Door op 16 juni 2016

Hoe nu verder met de coalitievorming ?

1-Fractie PvdA1

D’66 heeft er niets aan om snel een nieuw College te formeren dat misschien na enkele weken of maanden alweer uit elkaar valt

 

Met het vertrek van de VVD heeft het huidige College geen meerderheid meer in de gemeenteraad.

Zoals Ton Sprenger van de PvdA-fractie bij het spoeddebat van afgelopen maandag al zei :
“In deze situatie verwacht ik dat de grootste partij ( D’66) alle fracties bij elkaar roept om te bespreken hoe we samen in een open proces  tot een werkbare oplossing kunnen komen.

Van belang zijn ook de ontwikkelingen bij de provincie.
Op 28 juni neemt het College van GS een besluit over hoe zij verder gaat met de ARHI-procedure voor herindeling Groningen/Haren/Ten Boer.
Op 30 juni komt Gedeputeerde Brouns een toelichting geven hierover aan de gemeenteraad van Haren!

Het lijkt mij bestuurlijk wijs om enkele weken de tijd te nemen. Over twee weken weten we of Haren alleen verder mag of dat ze moet herindelen. Daarna weten de nieuwe coalitiepartner(s) en de nieuwe wethouder(s)  veel beter welk werk hen te wachten staat. Dan kunnen partijen en individuele woordvoerders en bestuurders beter afwegen wat ze voor zichzelf nog kunnen  verantwoorden richting hun achterban.

Stel Haren moet herindelen, welke partijen en welke bestuurders kunnen ons dan nog geloofwaardig vertegenwoordigen ? Of moet er gekozen worden voor een raadsbreed “zakenkabinet” ?

In de raad van 15 juni diende GroenLinks  een motie in met het verzoek enkele weken te wachten met de formatie. De reacties van D’66, GVH en CDA wezen er niet op dat de bestuurlijke wijsheid al is neergedaald in Haren.

Anje Toxopeus