19 januari 2016

Historische dag voor mensen met beperking

Niet in het minst door Otwin van Dijk! Otwin van Dijk werkt in de Tweede Kamer aan o.a. Langdurige zorg, AWBZ, PGB en Wmo. Hij kwam in onze afdeling op 10 maart 2014 als gastspreker en we leerden hem kennen als een betrokken mens met visie en hart voor de mensen.

Otwin van Dijk 22-1-2016