4 maart 2016

Het rapport van B&A over de bestuurskracht van Haren

Met dank aan RTV-Noord.  Compliment voor deze  snelle en accurate nieuwsgaring! U overtreft het College dat aan de raad beloofd had om het rapport versneld te publiceren.

De gemeente Haren heeft niet de financiële draagkracht en onvoldoende bestuurlijk vermogen om in de toekomst zelfstandig te blijven. Als de gemeente dat toch wil zal ze drastische maatregelen moeten treffen.

Dat staat in een uiterst kritisch extern rapport over de toekomst van Haren, dat in handen is van RTV Noord. Het is geschreven in opdracht van onder meer de provincie. Die eist namelijk een onderbouwing van de wens van Haren om zelfstandig te blijven

Loopt risico’s
In het rapport van de B&A groep in Den Haag wordt op basis van criteria als draagvlak, interne samenhang, en evenwichtige regionale verhoudingen beoordeeld of Haren het in zijn eentje redt, tussen alle gefuseerde gemeenten in de provincie.

Het bureau concludeert dat Haren dan enorme risio’s loopt. De financiële spankracht van de gemeente is beperkt, want er zijn veel kosten en hoge schulden. Bovendien is er weinig zicht op verbetering van die positie. Sterker nog: Er dreigen nog meer tegenvallers op de begroting, door bijvoorbeeld de taken die gemeenten van het Rijk over hebben genomen.

Te weinig capaciteit
Ook concludeert B&A dat de capaciteit van de ambtelijke organisatie voor het uitvoeren van alle wettelijke taken, lokale werkzaamheden en opgaven beperkt is. En Haren hoeft niet te rekenen op intensieve samenwerking met de buurgemeenten, tenzij dat helemaal op hun voorwaarden zou gaan.

De provincie Haren en provinciebestuur willen pas dinsdag reageren. Dan wordt het rapport besproken.

Robuust?
Het rapport concludeert: ‘De centrale vraagstelling van de verkenning is: ‘Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?’ Gegeven de bovenstaande beoordeling komen we tot het volgende antwoord: ‘Nee, tenzij’. Het ‘nee’ volgt uit de beoordeling: er zijn veel maatschappelijke en financiële risico’s. Het ‘tenzij’ komt voort uit de alternatieve wegen die we voorgaand hebben benoemd, maar waarvan we ook hebben aangegeven dat het perspectief van deze wegen op dit moment beperkt is. Verder biedt een krachtiger bestuur van de gemeente aangrijpingspunten, maar dit leidt niet op kortere termijn tot grote revenuen.

Kijk hier (pdf) om het rapport zelf in te kijken.

[Het rapport beslaat 75 pagina’s]

Publicatie:
De PvdA is blij met de voortvarendheid van de pers (DvhN en RTV-Noord). Na alle commotie vrijdagochtend 4 maart heeft de oppositie (PvdA, CU en GroenLinks) er bij B&W op aangedrongen om het rapport nu ook aan de raadsleden toe te sturen. Daarmee zou het voor iedereen openbaar zijn. Dat is beloofd maar niet uitgevoerd. “Een vreemde gang van zaken”, zegt Ton Sprenger van de PvdA. “We lezen op RTV Noord het rapport, dat we zelf nog niet eens hebben”.
Daarom hebben we het volledige rapport voor u overgenomen van RTV-Noord.
Volgens het oorspronkelijk plan krijgen de raadsleden het rapport op 8 maart, wordt het officieel door buro B&A op  14 maart gepresenteerd, wordt het op 21 maart in de raadscommissie behandeld en op 29 maart in de raad.
… Tenminste als D66, GVH, VVD en CDA over de schrik heen zijn. Momenteel sturen ze aan op nieuwe gesprekken met de inwoners en onderzoek naar wie gelekt heeft. Het maakt de feiten niet anders.