5 september 2016

“Het geweldig daadkrachtige bestuur van Haren ..”

… heeft de stekker uit het herindelingstraject getrokken en schuift niet meer aan bij de gesprekken die tot een herindeling moeten leiden.

Reacties in de Pers //  RTV-Noord + Haren de Krant + Dagblad v/h Noorden

 

 

RTV-Noord

Haren trekt de stekker uit het herindelingstraject en schuift niet meer aan bij de gesprekken die tot een herindeling moeten leiden. Dat heeft een meerderheid van de raad besloten tijdens de raadsvergadering van maandagavond.

Volgens de coalitie, D66, Gezond Verstand Haren en CDA, is er na het verschijnen van het COELO-rapport geen reden meer om mee te werken aan een herindeling met Groningen en Ten Boer. Het COELO-rapport concludeert dat de zwakke financiële positie geen reden geeft voor herindeling.

Onder curatele
Burgemeester Pieter van Veen deelde de raad nog voor de stemming mee dat met het instemmen van de motie Haren ook tegelijkertijd onder curatele komt te staan. Dit betekent dat Haren onder toezicht komt te staan en geen nieuwe financiële verplichtingen aan kan gaan. De provincie houdt hun financiën in de gaten.

Of het aannemen van de motie gevolgen heeft voor zijn positie weet de burgemeester nog niet.

Twee scenario’s
De provincie ziet Haren graag samenvoegen met Groningen en Ten Boer. In Haren is daar geen meerderheid voor. Ondanks dat werkte Haren tot nu toe mee aan twee scenario’s; zelfstandig blijven en opgaan in een grotere gemeente.

Motie
De coalitie heeft een motie ingediend waarmee een meerderheid van de raad akkoord is gegaan. In die motie staat dat Haren stopt om mee te werken aan een herindeling met Groningen en Ten Boer.

Na maandagavond richt Haren zich dus alleen op zelfstandigheid en weigert verdere medewerking te verlenen aan een herindeling.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/167404/Haren-trekt-stekker-uit-herindelingstraject-en-komt-onder-curatele

Haren de Krant

Samengevat
De raad van Haren, met steun van de wethouders Sloot, Verbeek en Stiekema, heeft besloten de stekker uit het herindelingsproces te trekken. Daarmee komt Haren toe aan het uitvoeren van haar eigen verbeterplannen en ombuigingsplannen. Maar volgens burgemeester Van Veen en de oppositie zal Haren zich hiermee ook in een onmogelijke en afhankelijke positie werken. Geen Harense handen meer aan de knoppen van een bestuursovereenkomst, waarin afspraken gemaakt worden tussen Groningen en Ten Boer. Over Haren, maar niet mét Haren, zo is de sombere voorspelling van Van Veen.

http://www.harendekrant.nl/haren-knipt-zich-los-herindelingsproces-verdeeldheid-college-lees-meer/

Haren de Krant – uit interview met Patrick Brouns
Patrick Brouns: Haren laat inwoners in de kou staan
Patrick Brouns memoreert dat vorige week meer dan honderd serieuze suggesties van betrokken burgers zijn binnengekomen. De raad wenst hun belangen dus nu ook niet meer te behartigen. “Ze laten de inwoners in de kou staan in plaats van constructieve afspraken te maken met Groningen en Ten Boer over belangrijke zaken, zoals voorzieningen, ruimtelijke ordening, burgernabijheid en rechtspositie van ambtenaren van Haren. Dat leidt tot het ontlopen van verantwoordelijkheden, onzekerheid in de samenleving. En uiteindelijk kostenverhogingen.” Het hele artikel in Haren de Krant:

http://www.harendekrant.nl/gedeputeerde-patrick-brouns-zeer-onverstandig-besluit-haren-lees-meer/

Dagblad van het Noorden

.. Dit besluit nam een meerderheid van de gemeenteraad gisteravond door in te stemmen met een motie. Aan de stemming ging een lange en roerige raadsvergadering vooraf, waarin burgemeester Pieter van Veen zijn zorgen uitte over de financiële en personele gevolgen van deze keuze. Het kwam het college bovendien op een motie van wantrouwen te staan, die het overleefde.
De motie met daarin de oproep de stekker uit het herindelingsproces te trekken, kwam van de coalitiefracties van D66, Gezond Verstand Haren (GVH) en het CDA…

http://www.dvhn.nl/groningen/Haren-trekt-stekker-uit-deelname-fusieproces-21610848.html