4 februari 2016

“Haren Zelfstandig” zoekt naar onderbouwing

Er zijn 4 bijeenkomsten over 4 onderwerpen gepland. Daarvoor is een selecte groep inwoners uitgenodigd. Paul van Weringh was er één van. Hij bericht in Harense Toestanden.

 

Paul Van Weringh  – Facebook Harense Toestanden
2 februari om 15:39 – link naar het betreffende artikel

Gemeentelijk nieuws
=================
De gemeenteraad van Haren heeft op 14 december jl. besloten om een zelfstandige gemeente te blijven. Dat besluit moet nader worden onderbouwd.

Hiervoor is belangrijk dat de mening van burgers, bedrijven en instellingen wordt meegenomen. Daartoe zijn een viertal bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s;

– Burgers.
– Sociaal en veiligheid
– Economie
– Ruimtelijk-fysiek.

Omdat de gemeente niet alle organisaties en burgers kan uitnodigen is per bijeenkomst een select gezelschap uitgenodigd dat representatief is aan onze samenleving. Vanmiddag staat de bijeenkomsten met het thema “Burgers” op het programma.