11 augustus 2016

Haren: wéér geld voor onderzoek – €14.000!

Haren kan of wil niet geloven dat ze er financieel te slecht voor staat om een vruchtbare zelfstandige positie in te nemen.

Onze kanttekening
Coelo is een onafhankelijk orgaan op het gebied van overheidsfinanciën. Het bureau kan je precies vertellen hoe hoog de tarieven zijn in alle gemeenten, en maakt dat ook openbaar. Hoe respectabel het bureau ook is, hun expertise gaat niet over sociale en maatschappelijke vraagstukken. En de toekomst van ons gebied gaat niet over tarieven maar over hoe welzijn, zorg en ontplooiingskansen georganiseerd worden. Ook het college heeft ondertussen begrepen dat ze niet om flinke bezuinigingen van zeker 3 miljoen per jaar heen kan. Duidelijk is dat de noodzakelijke maatschappelijke en sociale vooruitgang daardoor niet wordt geholpen maar belemmerd.

Persbericht Haren

Onafhankelijk onderzoek naar financiële gezondheid gemeente Haren (11-08-2016)

De stichting Burgercomité Haren heeft een subsidieverzoek gedaan aan de gemeente Haren voor een onderzoek. Het argument dat Haren financieel ongezond zou zijn, vindt zij onvoldoende onderbouwd voor de samenvoeging met Groningen en Ten Boer. De stichting Burgercomité heeft voor dit onderzoek contact gezocht met de stichting COELO.

Stichting COELO

Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), is gelieerd aan de faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek moet een bondige rapportage zijn die de vraag beantwoordt in hoeverre financiële overwegingen een goed argument vormen voor de door de provincie voorgestelde samenvoeging.
Hierbij worden betrokken:
1. de twee recente onderzoeken van Deloitte (de ‘stresstest’ en de rapportage financieel onderzoek gemeente Haren), en
2. de door de gemeenteraad van Haren gedane ombuigingsvoorstellen.

Gemeente Haren levert financiële bijdrage aan het COELO-onderzoek

Het onderzoek van het COELO kost ongeveer € 14.000,-. De stichting Burgercomité Haren heeft de gemeente Haren hiervoor een subsidie gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een subsidie te verlenen van € 6.000,- op grond van:
1. het gemeenschappelijke uitgangspunt, namelijk zelfstandig willen blijven;
2. het feit dat het hier gaat om een burgerinitiatief in het belang van heel Haren;
3. het onderzoek wordt verricht door een gezaghebbend en onafhankelijk instituut zonder enig winstoogmerk.
De resultaten van het onderzoek worden eind augustus verwacht.

Links:
Coelo
Persbericht gemeente Haren