Door op 20 maart 2015

Haren naar Drenthe laten gaan? + Update

Niet alleen Groningen heeft zijn wensen, maar als dit krantenartikel klopt stelt ook Tynaarlo harde voorwaarden. En Haren? Haren lijkt hier nauwelijks onderhandelingspositie (meer) te hebben

NU MET DE BRIEFWISSELINGEN HAREN-TYNAARLO en HAREN-GS GRONINGEN

2015 – 13 Stand van zaken herindeling, brief van de provincie van 10 maart 2015

2015 – 13 Stand van zaken herindeling, brief van B&W aan de Raad van 17 maart 2015

Het ziet er naar uit dat Haren zich in een moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd. Tynaarlo laat zich kennen als een eisende toekomstige partner. Haren moet naar Drenthe, Tynaarlo gaat niet naar Groningen. Ondertussen dreigt Haren in de knel te raken, alle optimisme van wethouder Verbeek ten spijt.

In Haren de Krant wordt door Verbeek gesuggereerd dat de fracties in Provinciale Staten open staan voor een verbinding Tynaarlo-Haren. Dat is door hem gehoord in het debat in Haren op 6 maart. Ik heb vooral gehoord dat de debaters Harenaars niet tegen de haren in wilden strijken. Men ging uit van de besluitvorming van Haren (keus voor Tynaarlo) en hielden zich voorzichtig bij de standpunten van hun partij in Haren – in het hol van de leeuw laat je het achterste van je tong niet zien, begrijpelijk. Ze durfden niets te zeggen over wat hun voorkeur genoot als die fusie niet te realiseren zou zijn. Anje Toxopeus wilde daar van alle kandidaten een antwoord op maar kreeg dat onvoldoende.  De kandidaten toonden de gebruikelijke besluiteloosheid verwoord in “ja,dat is een ‘als dat’ vraag, nu nog niet relevant” en ook de roep om beslissingen van onderop en om referenda was weer niet van de lucht, kortom uitstelgedrag.

Alleen PvdA-kandidaat William Moorlag was duidelijk. Hij schoffeerde de keus van Haren niet; verdedigde wel dat Haren en Groningen meer binding hebben dan verschillen. Hij waarschuwde echter dat de voortdurende uitstelmethodiek die zijn mede-debaters promootten niet werkt.

Provincie herindeling

 

 

Met dank aan Piet Notebomer. Hij maakte ons attent op dit artikel van het DVHN van 12 maart 2015.